18. jūnijā, Liepājā noritēja Atvērto durvju dienu pasākums, ko rīkoja Informācijas centra iebraucējiem (ICI), pastāstīja ICI kontaktpunkta "Kurzeme" Liepājā vadītāja Līga Krēsliņa.

Dienas ietvaros tika akcentēta ICI veiksmīgā sadarbība ar Liepājas pašvaldību, Izglītības pārvaldi, Sociālo dienestu, PMLP, Sociālo dienestu, Robežsardzi, Liepājas Universitāti, Nodarbinātības valsts āģentūru, kā arī citām valstiskā un nevalstiskā sektora iestādēm vairāku gadu garumā.Neformālā gaisotnē atskatījāmies uz ICI un tā sadarbības partneru četru gadu laikā sasniegto trešo valstu pilsoņu integrācijas jomā, kā arī uz nozīmīgākajiem atbalstiem, ko sniedzis ICI.

Tāpat tika vērsta uzmanība uz trešo valstu pilsoņu aktuālākajiem jautājumiem, kā latviešu valodas apguve, nodarbinātība, jautājuis par uzturēšanās atļaujām Latvijā, biznesa uzsākšana un mācību, kā arī studiju iespējas Latvijā.Sadarbības partneri un citi klātesošie tika aicināti iepazīties ar foto izstādi, kurā fiksēti ICI darbības spilgtākie brīži, kā arī neformālā gaisotnē baudīt ICI personāla sagatavoto cienastu.Pateicībā par sadarbību dalībniekiem tika dāvāta iespēja baudīt Liepājas aktrišu folkloras apvienības "Atštaukas" sagatavoto priekšnesumu.

Informācijas centra iebraucējiem darbību Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros nodrošina un attīsta NVO "Patvērums "Drošā māja"". Centru līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līgums Nr. PMIF/12/2017/2/01.