Līdz 15. decembrim Liepājā deklarētās ģimenes ar bērniem, kuras audzina četrus un vairāk bērnus, bērnus invalīdus un aizbildnībā esošus bērnus, aicinātas pieteikties Liepājas pilsētas domes Sociālajā dienestā svētku pabalsta  saņemšanai Ziemassvētkos, informē sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Ziemassvētku pabalstu 15 eiro apmērā piešķir par katru ģimenē dzīvojošu bērnu. Lai saņemtu pabalstu, vecākiem vai personai, kurai ir tiesības saņemt pabalstu, Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums – aizpildot to un atstājot klientu apkalpošanas centrā E.Veidenbauma ielā 3 vai arī nosūtot pa pastu Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļai.  

Iesnieguma veidlapas pieejamas gan Sociālā dienesta klientu pieņemšanas centrā, gan Liepājas pašvaldības mājaslapā liepaja.lv

Ziemassvētku pabalstu izmaksās, ieskaitot pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes norēķinu kontā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

Šogad Liepājas pašvaldība piešķīrusi līdzekļus 22 500 eiro apmērā, lai Ziemassvētkos sniegtu materiālu atbalstu Liepājā deklarētajām ģimenēm ar bērniem, kurām tas visvairāk nepieciešams. Plānots, ka pabalstu svētkos varētu saņemt ap 1500 bērnu.