Lai sekmētu Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes noteikto speciālistu piesaisti un to sniegto pakalpojumu pieejamību, kā arī lai veiktu izmaiņas līdzfinansējuma maksās pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs, ir izstrādāti divi saistošo noteikumu projekti, par kuriem ikviens interesents līdz 14. augustam aicināts izteikt viedokli, portālu informēja domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

Saistošo noteikumu "Liepājas valstspilsētas pašvaldības stipendiju piešķiršanas saistošie noteikumi" izdošanas mērķis ir sekmēt Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes noteikto speciālistu piesaisti un to sniegto pakalpojumu pieejamību pašvaldības institūcijās un kapitālsabiedrībās. Ar saistošajiem noteikumiem tiek veicināta studējošo atgriešanās pēc studijām Liepājā, uzlabota veselības aprūpes un citu sabiedrībai nozīmīgu pakalpojumu pieejamība un kvalitāte iedzīvotājiem.

Savukārt saistošie noteikumi "Saistošie noteikumi par līdzfinansējuma samaksas kārtību pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs"  izstrādāti, lai veiktu izmaiņas līdzfinansējuma maksās, ņemot vērā vispārējo pakalpojumu sadārdzinājumu, pedagogu un tehniskā personāla atalgojuma pieaugumu un pašvaldības nodrošināto pakalpojumu kvalitāti – sporta infrastruktūras attīstību, medicīnas pakalpojumu nodrošināšanu, sacensību braucienu skaita pieaugumu, kā arī lai izlīdzinātu līdzfinansējuma maksas Liepājas valstspilsētas pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs.

Iedzīvotāji savu viedokli par saistošo noteikumu projektu "Liepājas valstspilsētas pašvaldības stipendiju piešķiršanas saistošie noteikumi" var izteikt šeit. Pieteikumi.liepaja.lv sistēmā nepieciešama autorizēšanās caur latvija.lv (ar savu bankas kontu vai e-parakstu).

Savukārt viedokli par saistošo noteikumu projektu "Saistošie noteikumi par līdzfinansējuma samaksas kārtību pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs" var izteikt šeit.

Pašvaldību likuma 46. panta trešā daļa par saistošo noteikumu izstrādi nosaka, ka saistošo noteikumu projekts un tā paskaidrojuma raksts nododams sabiedrības viedokļa noskaidrošanai pirms tā virzīšanas izskatīšanai un pieņemšanai pašvaldības domē un domes komitejās. Viedokļa noskaidrošanas termiņš ir ne mazāks kā divas nedēļas.

Šim nolūkam pašvaldības mājaslapā www.liepaja.lv ir izveidota sadaļa, kur apkopotas visas aktuālās saistošo noteikumu projektu sabiedriskās apspriešanas.

Gadījumā, ja iedzīvotājiem nav pieeja internetbankai, viedokļus un priekšlikumus rakstiski var iesniegt arī brīvā formā klātienē Liepājas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas un pakalpojumu centros Rožu ielā 6 vai Peldu ielā 5. Tāpat priekšlikumus var nosūtīt pa pastu uz adresi Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401, kā arī elektroniski, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pastu: pasts@liepaja.lv.

Saņemtos viedokļus pašvaldība apkopos un atspoguļos šo noteikumu projekta paskaidrojuma rakstā, virzot izskatīšanai komitejās un domes sēdē.