Noslēdzies šā gada 1. kultūras projektu konkurss, kā arī atsevišķu VKKF mērķprogrammu konkursi, kuros finansējums piešķirts arī Liepājas projektiem.

Neviens liepājnieks gan nav atbalstīts sadaļā "Literatūra". Sadaļā "Mūzikas un dejas māksla" 900 eiro piešķirts biedrībai "HI", kas organizē Filipa Glāsa klaviermūzikas koncertu "Astoņdesmit" norisi Cēsīs un Liepājā. Liepājas simfoniskais orķestris saņēmis 5000 eiro koncertcikla "Latviešu diriģenti piedāvā" II daļai, bet biedrība "Via Cultura" – 10 000 eiro festivāla "Via Baltica" koncertiem, bet Kultūras pārvaldei piešķirti 8000 eiro Liepājas ērģeļmūzikas festivālam. 1000 eiro ticis arī Melngaiļskolas biedrībai festivāla "Vēju ritmi 2017" rīkošanai.

Sadaļā "Teātra māksla" kustību izrādei - komēdijai bez vārdiem "Precības" Sergeja Zemļanska režijā Liepājas teātrim piešķirti 2000 eiro.

Sadaļā "Kultūras mantojums" 1500 eiro saņems Liepājas Namu apsaimniekotājs daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Kurzemes ielā 8 kāpņu telpas ieejas durvju restaurācijai, bet Grobiņas dome dzīvās vēstures darbnīcām Skabārža kalnā – 1800 eiro.

Sadaļā "Tradicionālā kultūra" Liepājas Latviešu biedrības nams projektam "ETNO skola 2017"saņems 1600 eiro, bet Rucavas novada dome Prasmju skolai – 850 eiro.

Starpdisciplināro projektu sadaļā biedrība "Totaldobže" saņēmusi 6000 eiro finansējumu starptautiskas starpdisciplināras izstādes rīkošanai Karostas ūdenstornī.

Savukārt mērķprogrammu sadaļā "Muzeju attīstības programma" ar 1500 eiro atbalstīta Aizputes novadpētniecības muzeja pamatekspozīcijas "Aizputes vēsture laikmetu griežos" modernizācija.

Sadaļā "Viesizrādes Latvijā" ar 3000 eiro atbalstītas Liepājas teātra viesizrādes laikā no aprīļa līdz septembrim, bet ar 3500 eiro lielu finansējumu atbalstītas biedrība "SKYR" rīkotās nevalstisko teātru viesizrādes Durbē 2017. gadā.

Sadaļā "Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana" ar 6474 eiro atbalstīts profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola" projekts par skolas materiāltehniskās bāzes uzlabošana multimediju, reklāmas un foto izglītības programmās, bet ar 4500 eiro atbalstīta Liepājas Universitātes Jauno mediju mākslas studiju programmas materiāli tehniskās bāzes atjaunošana.

Latvijas valsts mežu atbalstītā Kurzemes kultūras programma saņēmusi 75 000 eiro.