Lai pārrunātu iespējas Liepājas teātra finanšu situācijas stabilizēšanai, 24.jūlijā Kultūras ministrija (KM) uz sarunu aicināja Finanšu ministrijas pārstāvjus, Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieku kultūras un sporta jautājumos Ati Deksni un Liepājas teātra vadītāju Herbertu Laukšteinu.

Puses dialogu mērķa sasniegšanai turpinās, aicinot Liepājas teātri veikt detalizētus aprēķinus par "Covid-19" ietekmi uz teātra darbību, informē Kultūras ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Lita Kokale.

Jau ziņots, ka Liepājas teātris ir vienīgais profesionālais teātris, kura juridiskais statuss ir pašvaldības, nevis valsts kapitālsabiedrība, tāpēc tiešā veidā saņemt finansējumu no KM, ko valsts aizņēmusies "Covid-19" negatīvo seku mazināšanai, nav iespējams - KM nevar sniegt teātrim līdzvērtīgu atbalstu kā valsts īpašumā esošajiem teātriem.

"Jāuzsver, ka valsts piešķirtais atbalsts krīzes skartajām kultūras organizācijām nekompensē "Covid-19" nodarītos zaudējumus, bet gan palīdz tām stabilizēt finansiālo stāvokli, primāri nodrošinot līdzekļus darbinieku atlīdzībai," sarunas gaitā uzsvēra KM valsts sekretāre Dace Vilsone. Tādēļ arī Liepājas teātra vadībai tika lūgts veikt detalizētus aprēķinus tieši par "Covid-19" ietekmi uz teātra līdzšinējo darbību, un iesniegt tos izvērtēšanai KM.

Sarunā Liepājas teātra vadītājs H. Laukšteins pauda gatavību pieteikties atbalstam Valsts kultūrkapitāla fondā (VKKF), lai pretendētu uz finansējumu iesākto un jaunu teātra uzvedumu sagatavošanai. Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks kultūras un sporta jautājumos A. Deksnis pauda pašvaldības apņemšanos gādāt par teātra darbības turpināšanu, informējot, ka pašvaldība visu savu kapitālsabiedrību darbību pārskatīs un par nepieciešamo atbalstu lems š.g. augustā.

Jau ziņots, ka "Covid-19" krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai kultūras nozarē, KM ir panākusi papildu finansējuma piešķīrumu VKKF, ar kura starpniecību tiks īstenotas vairākas jaunas mērķprogrammas jaunu kultūras vērtību radīšanai. Jaunajās mērķprogrammās projektus varēs pieteikt gan valsts, gan pašvaldību kultūras institūcijas, kā arī uzņēmēji un nevalstiskās organizācijas.

Liepājā darbojas divi profesionālie kolektīvi – Liepājas teātris, kura juridiskais statuss ir pašvaldības kapitālsabiedrība, un valsts kapitālsabiedrības statusā esošais VSIA "Liepājas Simfoniskais orķestris." Ekonomikas krīzē, kas Latviju skāra 2009. gadā, valsts KM personā uzņēmās atbildību par Liepājas Simfoniskā orķestra turpmāko darbību, savukārt Liepājas pašvaldība – par Liepājas teātri.