Dievnama rekonstrukcijas projekts, kas pretendē uz Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu, atbalstīts, taču jāprecizē.

Projekts, kas oktobra sākumā tika iesniegts Kultūras ministrijai, izskatīšanai, pirmo atlases kārtu izturējis, portālam atzina Sv. Trīsvienības katedrāles atjaunošanas fonda vadītāja Kristīne Liepa.
9.janvārī fonds saņēmis atbildi no Kultūras ministrijas, kurā norādīts, kādi projekta labojumi, papildinājumi un precizējumi mēneša laikā, tātad līdz 9.februārim, jāsagatavo un jāiesniedz, lai projekts tiktu akceptēts.

„Tā ir laba zīme, tātad projekts tiks virzīts tālāk,” atzina Liepa. Līdz 9.februārim gan nākšoties kārtīgi pastrādāt, jo jāprecizē projekta tāme, arī līdz 2022.gadam izstrādātais darbības plāns, kurā ministrija vēlas redzēt izvērstāku izklāstu par objektā plānotajiem pasākumiem, finansējuma avotiem, apmeklējumu prognozi u.c. Precizējumus un labojumus fondam sagatavot palīdz Liepājas pašvaldības Attīstības pārvaldes speciālisti.

Pašvaldība šā gada budžetā arī paredzējusi Ls 20 000 lielu finansējumu Sv.Trīsvienības katedrāles atbalstam. Tāpat fonds cer uz ziedotāju atbalstu, piemēram, Gustava Ādolfa Verka fonds Vācijā plāno savākt līdz Ls 15 000.

Kā jau rakstījām, Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles atjaunošanas fonds sagatavojis projekta pieteikumu ERAF programmai, lai varētu pretendēt uz finansējumu Dievnama pamatu nostiprināšanai un jumta atjaunošanai. Kopumā projekta izmaksas ir ap Ls 450 000, ERAF finansē apmēram pusi izdevumu.