Pēc Liepājas deputātu balsojuma domes sēdē 29. septembrī, ir skaidrs, ka vismaz 40 000 latu liels līdzfinansējums Sv. Trīsvienības katedrāles glābšanas projektam būs.

Kā portālam pastāstīja „Sv. Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonda” vadītāja Kristīne Liepa, pirmdien viņa iesniegs sagatavoto projekta pieteikumu Kultūras ministrijā izvērtēšanai.

Ja projekta pieteikums tiks akceptēts, Sv. Trīsvienības katedrāle varēs pretendēt uz Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu, kas sedz pusi no projektā paredzētajām izmaksām katedrāles pamatu un jumta renovācijai.

Projektu "Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles ēkas konstruktīvās noturības saglabāšana un sociālekonomiskā potenciāla paaugstināšana" paredzēts iesniegt finansējuma saņemšanai Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) aktivitātē "Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā".

Galvenie ieguvumi pēc projekta īstenošanas divu gadu garumā būs nostiprināti celtnes pamati un renovēts jumts, kā arī katedrāle kļūs pieejamāka cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Liepājas Trīsvienības baznīcas atjaunošanas projekta kopējais budžets ir 400 tūkstoši latu, un, kā jau teikts, ERAF sedz pusi no šās summas. Tas savukārt nozīmē, ka projekta iesniedzējam vēl jāsagādā ap 160 000 latu.

Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) īpašumu komisijas vadītājs Romāns Ganiņš portālam skaidroja, ka ir vairāki virzieni, kuros LELB strādā, lai šo trūkstošo līdzfinansējumu sagādātu. Tie ir gan ziedotāji Latvijā un ārzemēs, it īpaši Vācijā, gan LELB resursi. „Ļoti ceram arī uz Liepāju un liepājnieku patriotismu,” atzina Ganiņš, piebilstot, ka līdz šim gan liepājnieki nav bijuši pārāk devīgi.

Sv. Trīsvienības katedrāle ir valsts nozīmes kultūras piemineklis. Katedrāle būvēta no 1742.gada, iesvētīta 1758.gada 5.decembrī. Dievnams glabā daudzas mākslas un kultūrvēsturiskās vērtības, tostarp unikālu instrumentu – pasaulē lielākās ērģeles ar mehānisko traktūru.