Liepājas Universitātes tautas deju kolektīvs "Banga" no 30. septembra līdz 10. oktobrim piedalīsies Eiropas un Turcijas sadarbības projektā "Par spīti visam un par spīti apstākļiem: roku rokā".

Tas norisināsies Turcijas galvaspilsētā Ankārā. Projektā piedalās enerģiski un radoši 16-25 gadus veci jaunieši, kuri dejo kādā no deju kolektīviem. Projekts akcentēts uz neformālo izglītību, kā arī dažādu mākslas veidu izpausmēm – mūziku, sportu, deju, teātri. Katra deju grupa prezentēs savu valsti, veidojot starpkultūru dialogu un jauniešu sadraudzību – caur spēlēm un dažādām iepazīšanās aktivitātēm. Projektā notiks tikšanās un diskusijas ar cilvēkiem ar īpašajām vajadzībām. Tiks diskutēts par viņu integrāciju sabiedrībā.

Kā informē TDK "Banga" sabiedrisko attiecību virziena vadītāja Karlīna Mikne, projekta galvenie uzsvari: neformālā izglītība, cilvēki ar īpašām vajadzībā – diskusijas, tikšanās, integrācija, mūzika, sports, deja, kurā tiks iekļauta deju apmācība, demonstrēšana, iestudēšana un prezentācija, drāma un teātris, starpkultūru dialogs, darba grupas – sports, fotografēšanā, mūzika, sports un deja. Starptautiskajā projektā piedalās četras dalībvalstis – Bulgārija, Turcija, Lietuva un Latvija. Latviju un Liepājas Universitātes Tautas deju kolektīvu "Banga" pārstāvēs astoņi dejotāji un vadītāja Kristīne Finka. Projekta organizatori ir jauniešu organizācija – deju kolektīvs Turcijā.