Bibliotēku, muzeju un kultūrvietu individuālie apmeklējumi būs atļauti ar nosacījumu, ka tiek ievērots un skaidrots drošības protokols, tai skaitā veicot iepriekšēju pierakstu un aizpildot anketas par apmeklējumu un uzraugot mobilitātes datus par lielu objektu apmeklēšanu, šodien lēma valdībā.

Kultūras ministrija (KM) atsaucās uz Ministra kabineta 26.marta sēdi, kur tika izskatīta prezentācija "Covid–19" izplatību ierobežojošo pasākumu pārskatīšanai. Ierobežojošo pasākumu pārskatīšanas otrajā solī, saslimstības 14 dienu kumulatīvajam rādītājam uz 100 000 iedzīvotājiem sasniedzot 320, kā viens no pārskatāmajiem pasākumiem paredzēta iespēja individuāli apmeklēt bibliotēkas, muzejus un kultūrvietas, nodrošinot 25 kvadrātmetrus telpas katram apmeklētājam.

Kā aģentūru LETA informēja KM Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Lita Kokale, minēto kultūrvietu darba pakāpeniskai atsākšanai no 3.jūnija KM izstrādājusi un publiskojusi epidemioloģiski drošas darbības vadlīnijas; kultūrvietas durvis individuāliem apmeklējumiem vērs, kolīdz būs sagatavojusies vadlīniju izpildei.

Kultūras ministrs Nauris Puntulis (NA) pavēstīja, ka KM stratēģija atvieglojumu ieviešanā ir bijusi atbildīga. Viņa ieskatā, būtiski ir īstenot pilotprojektus, lai kultūrvietu apmeklējums būtu drošs un atbilstošs drošības protokoliem.

"Muzeju nozare bija pirmā, kas īstenoja šādu pilotprojektu un bija izcili sagatavojusies muzeju atvēršanai jau no 1.jūnija. Vēlos pateikties nozarei par atbildīgu pieeju!" uzsvēra Puntulis.

Pēc KM paustā, ņemot vērā Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izmēģinājumprojektu un to, ka saslimstības 14 dienu kumulatīvais rādītājs uz 100 000 iedzīvotājiem tuvojas 200, iepriekš sagatavotais projekts paredzēja precizēt MK noteikumu un atļaut bibliotēkām, muzejiem un arhīviem piedāvāt sabiedrībai individuāla apmeklējuma iespējas iekštelpās un nosakot prasības, kas bibliotēkām, muzejiem un arhīviem jāievēro, lai nodrošinātu iekštelpu apmeklējuma epidemioloģisko drošību.

KM skaidroja, ņemot vērā, ka muzeju darbībai identiskas individuāla apmeklējuma iespējas sabiedrībai sniedz arī muzejiem radniecīgas kultūrvietas, kurās eksponētas mākslas vērtības un vēstures liecības, taču kurām nav akreditēta muzeja statusa, to apmeklējumam noteiktas tādas pašas prasības kā muzejiem. Vienlaikus precizētās prasības attiecas arī uz bibliotēkām un arhīviem, nodrošinot to individuālu apmeklējumu.

Pēc KM paustā, bibliotēku, arhīvu, muzeju un muzejam radniecīgo mākslas un vēstures eksponēšanas vietu individuāli apmeklējumi iekštelpās ir atļauti individuāliem apmeklētājiem, tai skaitā vienā mājsaimniecībā dzīvojošajiem, vienai personai nodrošinot ne mazāk kā 25 kvadrātmetrus no publiski pieejamās telpu platības.

Gadījumos, kad bibliotēkas, arhīva, muzeja vai muzejam radniecīgās mākslas un vēstures eksponēšanas vietas publiski pieejamā telpu platība ir mazāka par 25 kvadrātmetriem, vienlaikus telpā var atrasties tikai viens apmeklētājs vai vienas mājsaimniecības locekļi.

Tāpat bibliotēkām, arhīviem, muzejiem un muzejiem radniecīgajām mākslas un vēstures eksponēšanas vietām jānodrošina apmeklētāju vienvirziena plūsma, nodalot ieeju no izejas, ja infrastruktūra nodrošina vairākas atsevišķas piekļuves vietas telpām un tiek ievērotas ugunsdrošības prasības.

Paredzēts arī kontrolēt apmeklētāju plūsma pie ieejām un izejām un vietās, kur notiek pastiprināta apmeklētāju pulcēšanās, nepieciešamības gadījumā varētu veikt apmeklētāju plūsmas organizēšana, tai skaitā veicot apmeklējuma laika iepriekšēju rezervēšanu. Nepieciešams arī izstrādāt dokumentēta iekšējās kontroles sistēma epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai un jānosaka par šo pasākumu ievērošanu atbildīgā persona, publiski izvietojot atbildīgās personas kontaktinformāciju, kā arī regulāri jāveic telpu vēdināšana.

KM ir izstrādājusi vadlīnijas epidemioloģiskās drošības pasākumiem bibliotēku, arhīvu, muzeju un muzejiem radniecīgo mākslas un vēstures eksponēšanas vietu darbībā, kurās ir iekļautas detalizētas prasības un ieteikumi minēto pasākumu ieviešanai, tostarp noteiktas prasības attiecībā uz telpu vēdināšanu, nosakot, ka gadījumā, ja telpas ir aprīkotas ar automātisku ventilācijas sistēmu, ir jānodrošina vismaz 700 ppm skābekļa koncentrācijas līmenis visās telpās, neatkarīgi no tajās esošā apmeklētāju skaita.

Savukārt, ja telpas ir vēdināmas tikai mehāniski, piemēram, atverot logus, vēdināšana jāveic vismaz ik pēc divām stundas uz 15 minūtēm. Tāpat vadlīnijās iekļauts ieteikums veikt tā iestādes personāla, kas iesaistīti darbā ar apmeklētājiem, regulāru – vismaz reizi divās nedēļās – testēšanu.

KM vēra uzmanību uz to, ka vairākas publiskās bibliotēkas ir izteikušas iniciatīvu vasaras laikā atvērt āra lasītavas, tāpēc KM rosināja paredzēt iespēju bibliotēkām veidot ārtelpu lasītavas un nosakot, ka bibliotēku ārtelpu lasītavu darbībai tiek piemērotas tās pašas prasības, kas tiek attiecinātas uz muzeju ārtelpu teritorijām, paredzot vienam apmeklētājam desmit kvadrātmetrus no publiski pieejamās teritorijas platības.

Kokale uzsvēra, ka personām, kas nav vakcinējušās pret "Covid–19", vīrusa ierobežošanai noteiktie drošības pasākumi tiek mazināti pakāpeniski – atbilstoši iepriekš valdībā lemtajam un krītoties saslimstības rādītājam uz 100 000 iedzīvotāju. Savukārt vakcinētu un "Covid–19" pārslimojušu personu risks saslimt ar "Covid–19" ir pietiekami zems, tāpēc jau jūnija vidū – līdz ar vakcinācijas aptveres sabiedrībā palielināšanos – tiem piemēroti izņēmumi no vispārējās epidemioloģiskās kārtības: no 15.jūnija plašākas iespējas pulcēties, apmeklējot publiskus pasākumus, neievērojot savstarpēju divu metru distanci un nelietojot mutes un deguna aizsegus.