Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) nosaukusi nozīmīgākos Latvijas zinātnes sasniegumus 2013.gadā, to skaitā Benitas Laumanes monogrāfija.

Kā informē ziņu aģentūra BNS, Latvijas Zinātņu akadēmija, apkopojot iesniegtos universitāšu, zinātnisko institūtu un pētniecības centru priekšlikumus, nosaukusi nozīmīgākos Latvijas zinātnes sasniegumus 2013.gadā.

Nosaukto skaitā ir arī viena liepājniece – valodniece, Liepājas Universitātes pasniedzēja un LZA korespondētājlocekle Benita Laumane.

Valodniece tematiski vienotā monogrāfiju ciklā pabeigusi ilggadēju pētījumu Baltijas jūras piekrastes tautu kultūras apzināšanā, skatot jūru un tās elementus kā iedzīvotāju identitātes nozīmīgu daļu monogrāfijā „Jūra latviešu valodā un folklorā”.