Iekams nav stājies spēkā tiesas spriedums par nelikumīgu ziedojumus un prēmiju izmaksu, Liepājas Jūrniecības koledža nav pieņēmusi nekādus lēmumus par saņemto ziedojumu atmaksu.

Par to aģentūru LETA informēja koledžas sabiedrisko attiecību speciāliste Indra Grase.

Kamēr nav skaidrības par tiesvedības bijušā Rīgas brīvostas pārvaldnieka Leonīda Loginova un viņa vietnieka Aigara Pečaka krimināllietā par nelikumīgu ziedojumus un prēmiju izmaksu galīgo iznākumu, koledža neplāno pieņemt nekādus pārsteidzīgus lēmumus, skaidroja Grase.

LTV iepriekš vēstīja, ka pret Loginovu sāktā kriminālvajāšana ir saistīta ne tikai ar prēmiju izmaksu, bet vēl ar divām epizodēm, kuru rezultātā radīts materiāls kaitējums lielā apmērā.

Pamatojoties uz Loginova noslēgtajiem līgumiem ar Liepājas Jūrniecības koledžu, brīvosta no 2009. līdz 2013.gadam pārskaitījusi 190 000 latu (270 345 eiro), kas ir uzskatāmi par ziedojumiem, vēstīja raidījums.

Liepājas Jūrniecības koledža par ziedojumu saņemšanu no Rīgas brīvostas savās atskaitēs ir informējusi atbilstošās uzraugošās iestādes, tai skaitā arī Valsts policiju (VP). "Tā kā patlaban koledžas rīcībā nav oficiālas VP apstiprinātas informācijas par ziedojumu nelikumību, tad koledžai tas nekādas saistības neuzliek. VP uzsākto kriminālprocesu koledža komentēt nevar, jo tas ir policijas pārziņā esošs jautājums. Savukārt Valsts kontroles veiktajās pārbaudēs ne finanšu, ne juridiskas kļūdas Liepājas Jūrniecības koledžas atskaitēs par izlietotiem līdzekļiem netika konstatētas," informēja Grase.

Līgumus no Liepājas Jūrniecības koledžas puses laikā no 2009. līdz 2013.gadam noslēdzis toreizējais koledžas direktors Ivars Virga.

Rīgas brīvostas ziedojumi tika piešķirti Liepājas Jūrniecības koledžas topošo jūrnieku sagatavotības līmeņa uzlabošanai un materiālās bāzes uzlabošanai. Par ziedotajiem līdzekļiem iegādātas mēbeles, mācību līdzekļi un materiāli, datortehnika un iekārtas, kuģa vadīšanas un navigācijas simulators-trenažieris, kā arī veikts inventāra, aparatūras un telpu remonts un mācību programmu novērtēšana.

Līdzekļi izlietoti Liepājas Jūrniecības koledžas fasādes logu nomaiņai, pagrabstāva, mācību kabinetu un kāpņu remontam.

Veikti remontdarbi arī audzēkņu kopmītņu telpās.

Kā ziņots, Rīgas apgabaltiesa šonedēļ bijušajam Rīgas brīvostas pārvaldniekam Loginovam un viņa vietniekam Pečakam piesprieda atmaksāt nelikumīgi iztērētos līdzekļus kopumā 856 951 eiro apmērā, kā arī noteica 45 600 eiro lielu sodu Loginovam un 34 200 eiro lielu sodu Pečakam par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu.

Iepriekš pirmajā tiesas instancē Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa janvāra sākumā Loginovu un Pečaku attaisnoja.

Apelācijas tiesas spriedums ir pārsūdzams kasācijas instancē desmit dienas pēc pilna nolēmuma sastādīšanas, kas plānota 3.oktobrī.