Liepājā īstenotais projekts „Kultūras tramvajs” uzvarējis Baltijas pilsētu savienības Tūrisma komisijas projektu pieteikumu konkursā „2011.gada atraktīvākais tūrisma piedāvājums”.

Liepāja ir viena no atraktīvākajam Latvijas pilsētām tūrisma ziņā, un to apliecina ne tikai pilsētas viesu paustā atzinība par te sastapto viesmīlību un interesanti pavadīto laiku, bet arī starptautiska līmeņa apbalvojumi, ko pilsēta saņem par īstenotajiem tūrisma projektiem. Būdama Baltijas pilsētu savienības (Union of the Baltic Cities jeb UBC) dalībniece, Liepāja jau otro reizi piedalījās UBC rīkotajā realizēto tūrisma projektu konkursā un abas reizes tika laureātu godā.

2011.gadā UBC Tūrisma komisijas rīkotā tūrisma projektu konkursa tēma bija „2011.gada atraktīvākais tūrisma piedāvājums”. Liepāja izvērtēšanai iesniedza projektu „Kultūras tramvajs”, un šis piedāvājums ar savu unikalitāti un atraktivitāti izpelnījās nedalītu žūrijas atzinību un tika atzīts par konkursa uzvarētāju.

Otro vietu konkursā ieguva Polijas pilsētas Lebas izglītojošais projekts „Laika ceļš – Polijas prezidentu aleja”, bet trešo godalgu saņēma Jelgavas pieteiktais projekts „Svētās Trīsvienības baznīcas tornis – Jelgavas atdzimšanas stāsts”.

2009.gadā Liepāja UBC rīkotajam tūrisma projektu konkursam izvirzīja maršrutu „Liepāja – kā pa notīm!” un ieguva trešo vietu.

Baltijas pilsētu savienība dibināta 1991.gada septembrī un apvieno 106 pilsētas no desmit valstīm Baltijas jūras reģionā. Katru gadu UBC izsludina projektu konkursu, lai noteiktu labāko tūrisma produktu, vietu, pasākumu vai ideju konkrētajā gadā, tādējādi popularizējot Baltijas Jūras reģionu kā tūrisma galamērķi. Labākais tūrisma produkts tiek noteikts, vadoties pēc noteiktiem kritērijiem: tiek izvērtēta piedāvājuma atbilstība Baltijas pilsētu savienības mērķiem, piedāvājuma unikalitāte, atraktivitāte, kā arī spēja piesaistīt tūristus.