Piedāvājam Liepājas domes priekšsēdētāja padomnieka sabiedrisko attiecību jautājumos Andreja Rjabceva sagatavotu mēra viedokli par LTV 21.februāra raidījuma "De facto" sižetu.

Uldis Sesks, Liepājas domes priekšsēdētājs:

"Divas lietas, ko būtiski uzsvērt pēc LTV sižeta. Gribētu saknē nocirst visas spekulācijas un nepatiesības: pirmkārt, "Piena muiža" ar kaut kādām PVN izkrāpšanas shēmām nav nodarbojusies un nenodarbojas, un otrkārt, – vēlmei saskatīt kaut kādas kopsakarības starp Liepājas pašvaldības iepirkumiem un tenisa kortu izbūvi nav nekāda pamata. Ja uzņēmums nodarbojas ar bruģēšanas darbiem, tad nav nekāds brīnums, ka tas piedalās šādu darbu iepirkumos. Ja uzņēmums var piedāvāt labāko cenu un izpilda visus darba nosacījumus, tad nav pamata liegt viņam piedalīties pašvaldības iepirkumos tikai tāpēc, ka iepriekš ir bruģējis taciņas vai ierīkojis elektroinstalāciju kādā privātā projektā.

Pēc žurnālistu intereses vēlreiz pārskatījām "Piena muižas" rekonstrukcijas dokumentāciju. Ņemot vērā, ka šis bija ES projekts, tas tiek pastiprināti kontrolēts un auditēts, nav šaubu, ka bijusi visstingrākā uzraudzība. Līgumi slēgti tikai caur publiskiem iepirkumiem, izvēlētajiem būvdarbu veicējiem ir bijušas izziņas no VID, ka nav nodokļu parādu vai citu apgrūtinājumu (uz 2011.gadu). Ja atklāsies, ka būvnieki pēc tam savā starpā ir slēguši kaut kādas neatļautas vienošanās un tam izmantots "Piena muižas" rekonstrukcijas projekta aizsegs, tad tāda prakse nav pieļaujama. To gribam pārbaudīt un pieprasīt auditoru atzinumu, lai nav jārīkojas tikai, balsoties uz žurnālistu minējumiem un informācijas atstāsta."