Papildināts. Liepājas dome ceturtdien, 11.decembrī, pieņēma pašvaldības budžetu 2015.gadam. Pamatbudžets saglabāsies aptuveni tajā pašā apmērā kā šā gada budžets.

Pamatbudžeta izdevumi tiek plānoti 76 miljonu eiro apjomā, kas tiks nodrošināti no plānotajiem ieņēmumiem 60 miljonu eiro apjomā, pārejošo projektu līdzekļu atlikuma uz gada sākumu 1,9 miljoni eiro un kredītlīdzekļu piesaistes 14,1 miljona eiro apjomā. Uz gada beigām tiek plānots 0,9 miljonu eiro atlikums.

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu lielāko daļu – 56,6% – veido iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi, 5,5% – nekustamā īpašuma nodokļu ieņēmumi, 24,7% – valsts mērķdotācijas un Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu finansējums, 11,9% – budžeta iestāžu ieņēmumi par maksas pakalpojumiem.

Speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi plānoti 2,84 miljonu eiro apjomā, savukārt ieņēmumi un izdevumi no ziedojumiem un dāvinājumiem – 153 000 eiro.

Budžets 2015.gadam virzīts apstiprināšanai pirms līdzekļu atlikuma uz gada sākumu precizēšanas, tādēļ daļa no investīciju projektiem un pasākumiem tiks precizēti nākamā gada februārī.

Minimālās amatalgas palielināšanai līdz 360 eiro un atlīdzības fonda palielināšanai tiem pašvaldības darbiniekiem, kuru amatalga mēnesī nepārsniedz 875 eiro, papildus tiek nodrošināts 538 658 eiro finansējums, savukārt, lai palielinātu atlīdzību pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem, papildus tiek piešķirts 55 439 eiro finansējums (ar to pietiks, lai nodrošinātu algu palielinājumu par 10% līdz 2015.gada 1.septembrim).

Pamatbudžeta izdevumu sadaļā nākamgad 26% līdzekļu ir paredzēti izglītības nozarei, 22% līdzekļu plānots tērēt ekonomiskās darbības nodrošināšanai, 24% līdzekļu paredzēts novirzīt sportam un kultūrai, tajā skaitā sportam 6% un kultūrai 19%. Savukārt vispārējo valdības dienestu uzturēšanai paredzēti 6% no kopējiem nākamā gada izdevumiem, sabiedriskās kārtības nodrošināšanai 2%, bet sociālajai aizsardzībai – 9%, tikpat arī aizņēmumu un procentu maksājumiem.

Papildināts. Kā domes sēdē norādīja Finanšu pārvaldes vadītājs Ronalds Fricbergs, pamatbudžets nākamgad saglabāsies līdzīgā apmērā kā šogad, taču jārēķinās, ka tēriņiem naudas atliks mazāk, jo nākamgad aptuveni 9% līdzekļu aizies aizņēmumu atmaksai un kredītmaksājumiem par iepriekš īstenotajiem projektiem, ko 2014.gadā dzēsa ar valsts atbalstu. Fricbergs arī norādīja, ka iedzīvotāju ienākumu nodokļa (IIN) daļa, ko saņem pašvaldība, 2015.gadā būs mazāka, jo tos rēķina, vadoties no ieņēmumiem 2013.gadā, kad izpalika daļa "Liepājas metalurga" maksāto nodokļu, un 2016.gadā IIN būšot vēl mazāks, jo tad pašvaldībai pienākošos daļu rēķinās pēc ieņēmumiem 2014.gadā, kad "Liepājas metalurgs" nestrādāja vispār.

Liepājas mērs Uldis Sesks šo nosauca par "uzturēšanas budžetu", piebilstot, ka februārī dome atgriezīsies pie "investīciju iespējām", kad dalīs šajā gadā ieekonomētos līdzekļus.

Visi pieci opozīcijas depuāti (Jānis Vilnītis, Ģirts Kronbergs, Laila Atiķe, Atis Deksnis un Linda Matisone) balsoja "pret". Kronbergs iebilda pret to, ka deputātiem sagatavotajos dokumentos par nākamā gada budžeta sadali no 61 pielikuma izsniegti tikai 26. Finanšu pārvalde gan skaidroja, ka šos ciparus varot redzēt arī iestāžu tāmēs, kas esot pievienotas lēmumprojektam. Kronbergs atbalstīja algu palielinājumu (par 10 eiro) pirmsskolas iestāžu pedagogiem, bet norādīja arī, ka pašvaldība to dara skopi, jo vidējā alga šajās iestādēs esot trīsreiz mazāka nekā domes darbiniekiem.

Domes sēde, kā jau Ziemassvētku un Jaunā gada nojausmās, iesākās ar savstarpēju apdāvināšanos – Jānis Vilnītis visiem kolēģiem dāvināja meditāciju un lūgšanu grāmatu nākamajam gadam, bet Uldis Sesks pasniedza Ģirtam Kronbergam ierāmētu "bildi" ar iezīmētām Liepājas industriālajām teritorijām (kā atbildi uz "Kurzemes Vārdā" izteikto Kronberga kritiku par "mistisku" industriālo teritoriju veidošanu reāla uzņēmēju atbalsta vietā) un piedāvājās arī viņu personīgi izvadāt un izrādīt šīs teritorijas.