Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas darba kārtība 15.jūlijā pulksten 10.30.
(jautājums, ziņotājs)

1. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētāja ievēlēšanu. G.Ansiņš
2. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu. G.Ansiņš
3. Par tīkla reklāmas izvietošanu Liepājā. A.Vitāls
4. Par zemesgabala Tirgus ielā 22 daļas nomas līguma termiņa pagarināšanu. M.Egmanis
5. Par dzīvokļa īpašuma Krišjāņa Valdemāra ielā 80-24 atsavināšanu. M.Egmanis
6. Par pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanu. M.Tīdens
7. Par konceptuālu atbalstu operas "Matīss - kausu bajārs" pasaules pirmatskaņojuma video ierakstam. A.Deksnis

Domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš

Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejas darba kārtība 15.jūlijā pulksten 12.
(jautājums, ziņotājs)

1. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes pastāvīgās Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejas priekšsēdētāja ievēlēšanu. G.Ansiņš
2. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes pastāvīgās Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu. G.Ansiņš
3. Par Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas darbu 2021.gada otrajā ceturksnī. U.Novickis
4. Par grozījumiem 2018.gada 15.marta lēmumā Nr.80 “Par Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017-.2020.gadam saskaņošanu”. K.Lukošjus

Domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš

Liepājas pilsētas domes pastāvīgā Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība 15.jūlijā pulksten 13.
(jautājums, ziņotājs)

1. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes pastāvīgās Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja ievēlēšanu. G.Ansiņš
2. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes pastāvīgās Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu. A.Deksnis
3. Par naudas balvas piešķiršanu. Z. Pomerance
4. Par grozījumiem 2017.gada 14.septembra lēmumā Nr.358 "Par Liepājas koncertzāles "Lielais dzintars" telpu, aparatūras, aprīkojuma nomas un pakalpojumu maksu". I.Tumaščika
 
Domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš

Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Finanšu komitejas darba kārtība 15.jūlijā pulksten 14.
(jautājums, ziņotājs)

1. Par Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes pastāvīgās Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu. G.Ansiņš
2. Par grozījumiem 2017.gada 14.septembra lēmumā Nr.358 "Par Liepājas koncertzāles "Lielais dzintars" telpu, aparatūras, aprīkojuma nomas un pakalpojumu maksu". I.Tumaščika
3. Par grozījumiem 2018.gada 15.marta lēmumā Nr.80 "Par Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020.gadam saskaņošanu". K.Lukošjus
4. Par dzīvokļa īpašuma Krišjāņa Valdemāra ielā 80-24 atsavināšanu. M.Egmanis
5. Par pašvaldībai piederošā zemesgabala Egļu ielā 34, Liepājā, cenas apstiprināšanu. M.Egmanis

Domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš