Ceturtdien, 16.janvārī, Liepājas domē notiks pastāvīgo komiteju sēdes. Piedāvājam iepazīties ar to darba kārtību.

Pilsētas attīstības komiteja, 16.01.2020. pulksten 10.30, darba kārtība
(Nr., jautājums, ziņotājs)
1. Par Liepājas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmu 2020.-2024.gadam. D.Liepniece-Liepiņa
2. Par "Zinātnes un izglītības inovāciju centrs" darbības stratēģijas apstiprināšanu. K.Niedre-Lathere
3. Par grozījumu Nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikumā. E.Tolmačova
4. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA "LIEPĀJAS REĢIONA TŪRISMA INFORMĀCIJAS BIROJS". A.Mickus
5. Par grozījumiem 2019.gada 17.oktobra lēmumā Nr.375 "Par EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas "Pētniecība un izglītība" aktivitātes "Inovāciju centri" īstenošanas projektu "Zinātnes un izglītības inovāciju centra attīstība Liepājā"". K.Niedre-Lathere
6. Par pašvaldības atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības. M.Tīdens
7. Par pašvaldības atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības 2019.gadā. M.Tīdens
8. Par zemesgabala Jūrmalas parks 7 nomu. M.Egmanis
9. Par būvju nojaukšanu. M.Egmanis
10. Par neizīrētu dzīvokļu atsavināšanu. M.Egmanis
11. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 8-48atsavināšanu. M.Egmanis
12. Par dzīvokļa īpašuma Baltijas ielā 13-34atsavināšanu. M.Egmanis
13. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 15-29 atsavināšanu. M.Egmanis
14. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 27-42 atsavināšanu. M.Egmanis
15. Par dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 53-2 atsavināšanu. M.Egmanis
16. Par dzīvokļa īpašuma Sakņu ielā 18-6atsavināšanu. M.Egmanis
17. Par dzīvokļa īpašuma Strazdu ielā 16-7atsavināšanu. M.Egmanis
18. Par dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 5-24atsavināšanu. M.Egmanis

Komitejas priekšsēdētājs Vilnis Vitkovskis

Izglītības, kultūras un sporta komiteja, 16.01.2020. pulksten 13.00, darba kārtība
(Nr., jautājums, ziņotājs)
1. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA "OC Liepāja". D.Arāja
2. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA "LIEPĀJAS TEĀTRIS". E.Jaunsleine
3. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA "Liepājas latviešu biedrības nams". D.Arāja
4. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS LEĻĻU TEĀTRIS". E.Jaunsleine
5. Par "Zinātnes un izglītības inovāciju centrs" darbības stratēģijas apstiprināšanu. K.Niedre-Lathere
6. Par grozījumiem 2019.gada 17.oktobra lēmumā Nr.375 "Par EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas "Pētniecība un izglītība" aktivitātes "Inovāciju centri" īstenošanas projektu "Zinātnes un izglītības inovāciju centra attīstība Liepājā"". K.Niedre-Lathere
7. Par Jaunatnes lietu komisijas sastāvu un nolikumu. A.Deksnis

Komitejas priekšsēdētājs Atis Deksnis

Finanšu komiteja, 16.01.2020. pulksten 14.00, darba kārtība
(Nr., jautājums, ziņotājs)
1. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2019.gada 24.janvāra nolikumā Nr.4 "Liepājas pilsētas domes Vides aizsardzības fonda komisijas nolikums". D.Liepniece-Liepiņa
2. Par Liepājas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmu 2020.-2024.gadam. D.Liepniece-Liepiņa
3. Par grozījumu 2019.gada 24.janvāra lēmumā Nr.5 "Par reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam (riskam) pakļautajiem amatiem". J.NEIMANIS
4. Par grozījumu 2017.gada 19.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Liepājas pilsētā". R.FRICBERGS
5. Par grozījumu Nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikumā. G.ANSIŅŠ
6. Par būvju nojaukšanu. M.Egmanis
7. Par neizīrētu dzīvokļu atsavināšanu. M.Egmanis
8. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 15-29 atsavināšanu. M.Egmanis
9. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 27-42 atsavināšanu. M.Egmanis
10. Par dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 53-2 atsavināšanu. M.Egmanis
11. Par dzīvokļa īpašuma Baltijas ielā 13-34 atsavināšanu. M.Egmanis
12. Par dzīvokļa īpašuma Strazdu ielā 16-7 atsavināšanu. M.Egmanis
13. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 8-48 atsavināšanu. M.Egmanis
14. Par dzīvokļa īpašuma Sakņu ielā 18-6 atsavināšanu. M.Egmanis
15. Par dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 5-24 atsavināšanu. M.Egmanis
16. Par dzīvokļa īpašuma Ventspils ielā 9-5 izsoles rezultātu apstiprināšanu. M.Egmanis
17. Par dzīvokļa īpašuma Turaidas ielā 3-6 izsoles rezultātu apstiprināšanu. M.Egmanis
18. Par dzīvokļa īpašuma Ludviķa ielā 23-5 izsoles rezultātu apstiprināšanu. M.Egmanis
19. Par dzīvokļa īpašuma Tērauda ielā 11-12 izsoles rezultātu apstiprināšanu. M.Egmanis
20. Par dzīvokļa īpašuma Zirņu ielā 37-8 izsoles rezultātu apstiprināšanu. M.Egmanis
21. Par dzīvokļa īpašuma Nākotnes ielā 19-18 izsoles rezultātu apstiprināšanu. M.Egmanis
22. Par dzīvokļa īpašuma Tirgus ielā 26-13 izsoles rezultātu apstiprināšanu. M.Egmanis
23. Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 57-4A izsoles rezultātu apstiprināšanu. M.Egmanis
24. Par dzīvokļa īpašuma Klāva Ukstiņa ielā 49-4 izsoles rezultātu apstiprināšanu. M.Egmanis
25. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 33-6 izsoli. M.Egmanis
 
Komitejas priekšsēdētājs J.Vilnītis