Pirmdiena, 6.septembris
9.00 Reliģisko lietu komisija, Liepājas domes 226. telpā.

6.–10.septembrī Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs uzņems tūrisma aģentūru vizītes no Beļģijas un Zviedrijas.

Otrdiena, 7.septembris
10.00 Iedzīvotāju pieņemšana pie Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja Gunāra Ansiņa

15.00 Izglītības komisija, tiešsaistē.

No 7. līdz 10.septembrim pirmsskolas izglītības iestāžu pieņemšanas jaunajam mācību gadam.

Trešdiena, 8.septembris
13.00 Liepājas pilsētas Mācību jomu koordinatoru profesionālās sarunas, Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldē.

13.00 Sociālo lietu komisija, Eduarda Veidenbauma ielā 3.

14.00 Iepirkumu komisija, Liepājas domes 207. telpā.

15.00 Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš piedalīsies attālināti Latvijas Pašvaldību savienības Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas sēdē.

Liepājā vizītē ieradīsies izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece, lai tiktos ar Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes vadību, apmeklētu Liepājas Universitāti un Liepājas Valsts 1. ģimnāziju.

Ceturtdiena, 9.septembris

10.30 Pilsētas attīstības komiteja, tiešsaistē un klātienē.

12.00 Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komiteja, tiešsaistē un klātienē.
                                                                           
13.00 Izglītības, kultūras un sporta komiteja, tiešsaistē un klātienē.

14.00 Finanšu komiteja, tiešsaistē un klātienē.

Piektdiena, 10.septembris
10.00 Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš piedalīsies Liepājas Universitātes svinīgajā jaunā mācību gada uzsākšanas pasākumā.

10.00 Apstādījumu uzraudzības komisija, izbraukuma sēde.

20.00 Liepājas muzeja dārzā notiks kamerkoncerts "Čaka spēle".

Dzejas dienas Liepājā no 10. līdz 18.septembrim. Pasākumu programma skatāma: https://www.liepaja.lv/dzejasdienas2021

Sestdiena, 11.septembris

12.00 Kūrmājas prospekta 13. nama iekšpagalmā notiks literāri muzikāla žurnāla "Helikons" atvēršanas svētki. Tikšanās ar dzejnieci Irmu Markopu un dzejas krājuma "Jūra, atkal pie tevis nāku" atvēršana.

Saldū  XVII Kurzemes Dzejas dienu pasākumu ietvaros liepājnieki saņems simbolisko Kurzemes Dzejas dienu atslēgu, kas nozīmē, ka nākošajā gadā Kurzemes Dzejas dienas notiks Liepājā.

Svētdiena, 12.septembris
13.00 Liepājas muzeja dārzā notiks dzejas pikniks "Saruna ar Aleksandru Čaku".

12.–13.septembrī Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs iepazīstinās ar Liepājas un apkārtnes tūrisma piedāvājumu "The Irish Times" žurnālisti.

Līdz 15.oktobrim izsludināts konkurss "Gada balva sociālajā jomā", kurā liepājnieki aicināti ieteikt sociālos darbiniekus nominācijai "Iedzīvotāju paldies".

Līdz 15.oktobrim vecāki var iesniegt pieteikumus pirmklasnieka svētku pabalstam.

Komunālās pārvaldes plānotie darbi
1. Notiks ielu brauktuvju un sadalošo zaļo joslu uzturēšana atbilstoši vasaras sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
2. Notiks veloceļu uzturēšana atbilstoši vasaras sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
3. Notiks sabiedriskā transporta pieturvietu uzturēšana atbilstoši vasaras sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
4. Notiks nolauzto vai izzāģēto koku celmu frēzēšana.
5. Pilsētas apstādījumos notiks dzīvžogu apgriešana, zālienu pļaušana, puķu dobju ravēšana un laistīšana, soliņu labošana/krāsošana, jauno kociņu laistīšana, izmantojot ūdens maisus, un citi zaļo teritoriju uzturēšanas darbi.
6. Lai nodrošinātu ceļu un krustojumu pārskatāmību, turpināsies gar ielu malām augošo koku atvašu apgriešana.
7. Turpināsies Rožu ielas pārbūve posmā no Uliha līdz Liepu ielai, kur tiks atjaunots ietves un brauktuves segums.
8. Turpināsies Miera ielas pārbūve starp Zirņu un Dzērves ielu. Šeit paredzēta lietus ūdens kanalizācijas izbūve, seguma asfaltēšana un bruģētu ietvju izbūve.
9. Turpināsies būvdarbi grants seguma pārbūves objektos Riņķu ielā no Skuju līdz Stārķu ielai un Skuju ielā no Meža līdz Ventspils ielai. Šeit paredzēta lietus ūdens kanalizācijas un ūdensvada posmu pārbūve, seguma asfaltēšana un bruģētu ietvju izbūve.
10. Turpināsies asfaltbetona bedrīšu remonts uz brauktuvēm – gan Vecliepājā, gan Jaunliepājā.
11. Turpināsies Roņu ielas pārbūve. Roņu ielā, posmā no Uliha ielas līdz īpašumam Roņu 4, ir noteikti satiksmes ierobežojumi.
12. Turpināsies Ezermalas ielas un gājēju tilta pār Tirdzniecības kanālu pārbūve. Noteikti satiksmes ierobežojumi.
13. Turpināsies Liepājas centrālās pludmales izeju pārbūve, līdz ar to ir ierobežota kustība pa Jūrmalas parka pastaigu un veloceļu.
14. Turpināsies koncertdārza "Pūt, vējiņi!" pārbūve un koncertdārza iekļaušana Jūrmalas parkā, izveidojot jaunus apstādījumus un labiekārtojumu agrāk nožogotajā parka teritorijā.
15. Turpināsies dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība un teritorijas labiekārtošana Salmu ielā 53, kur būs dzīvesvieta bērnunama audzēkņiem kopā ar atbalsta personālu.
16. Notiks ielu apgaismojuma ikdienas uzturēšanas darbi, kas ietver izdegušo spuldžu nomaiņu, regulāru iekārtu pārbaudi, balstu taisnošanu un citus darbus.
17. Strādā Pludmales glābšanas dienests.
18. Turpināsies pilsētas robežzīmes Klaipēdas ielas galā atjaunošanas darbi. Darbus veic SIA "Smaile L".
19. Ja būs atbilstoši laikapstākļi, visā pilsētā turpināsies un tiks pabeigta grants ielu seguma planēšana.
20. Pilsētas ielās, parkos un skvēros sāksies jaunā dizaina atkritumu urnu uzstādīšana. Tas būs turpinājums iepriekšējos gados uzsāktajai atkritumu urnu nomaiņai un daudzuma palielināšanai pilsētā.

Par Komunālās pārvaldes atbildībā esošajiem jautājumiem iedzīvotājus aicinām zvanīt pārvaldes diennakts dežurantam pa tālruni: 22 011 963.

Lai paplašinātu iespējas iedzīvotājiem ērtāk nodot informāciju par uzlabojumiem pilsētvidē, kā arī veicinātu saziņu ar Liepājas pašvaldību, izveidota mobilā lietotne ar nosaukumu "Liepājas pilsēta". Lietotnē sākotnēji iekļautas četras funkcijas:
– informēt par nepieciešamajiem uzlabojumiem pilsētvidē,
– izplānot braucienu pilsētas sabiedriskajā transportā,
– iepazīties ar gaidāmajiem pasākumiem un norisēm,
– saņemt svarīgākos paziņojumus no pašvaldības.

Informāciju sagatavoja Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa