Liepājas pilsētas budžets šā gada pirmajā pusgadā pildās atbilstoši plānam – ieņēmumi pirmajā pusgadā sastāda 48,78 miljonus eiro, kas ir 54,02% no gadā plānotā.

Pamatbudžeta ieņēmumus pirmajā pusgadā veido šā gada ieņēmumi 43,07 miljonu eiro apmērā, saņemtie kredītlīdzekļi – 0,141 miljoni eiro un atlikums gada sākumā – 5,58 miljoni eiro, informē domes sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Freidenfelde.

Ieņēmumu lielāko daļu – 21,17 miljonus eiro – veido nodokļu ieņēmumi (iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis un azartspēļu nodoklis), kas pirmajā pusgadā iekasēti 51,20% apmērā no gadā plānotā. Nenodokļa ieņēmumi (ieņēmumi no īpašumu pārdošanas, nodevām, sodu apmaksas un citiem nenodokļu ieņēmumiem) saņemti 1,30 miljonu eiro apmērā, kas ir 96% no gadā plānotā. Lielāko daļu no šīs summas – 1,1 miljonus eiro – veido SIA “Liepājas enerģija” dividendes, kas novirzītas daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu labiekārtošanai un projektu finansējumam. Budžetu papildina arī transfertu ieņēmumi, tajā skaitā valsts un Eiropas Savienības finansējums projektu realizēšanai, 16,69 miljonu eiro apmērā, kas ir 57,20% no plānotā un budžeta iestāžu ieņēmumi – 3,89 miljonu eiro apmērā, kas ir 49,35% no plānotā.

Savukārt pašvaldības pamatbudžeta izdevumus šā gada pirmajā pusgadā veido 40,33 miljoni eiro, kas ir 43,41% no gadā plānotā. Salīdzinot ar 2016. gadu, šī gada budžetā papildu izdevumi saistīti ar sociāli ekonomiskās situācijas uzlabošanu, kas ietver minimālās algas palielināšanu, pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu atalgojuma palielināšanu, speciālās ēdināšanas nodrošināšanu pirmsskolas izglītības iestādēs, līdzfinansējuma pieaugumu mazo un vidējo uzņēmumu projektu atbalstam, braukšanas maksas atvieglojumu piešķiršanu plašākam iedzīvotāju lokam, kā arī pabalstu pieaugumu dažādām personu grupām.

Tāpat pirmā pusgada budžeta izdevumos iekļauta ar Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu īstenošanu un uzturēšanu saistīto izdevumu segšana, kā, piemēram, Liepājas Olimpiskā centra manēžas būvniecība, Krūmu ielas pārbūve, slēgto tenisa kortu projektēšana, Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas ēkas renovācija un pagalma labiekārtošana un citi attīstības projekti.