Pirmdiena, 20. septembris
17.00 Administratīvā komisija, Peldu iela 5.

Visu nedēļu skolās 10. klasēm norisināsies diagnosticējošie darbi latviešu valodā, lai diagnosticētu zināšanas un nepieciešamo tēmu apguvi.

Otrdiena, 21. septembris
10.00 Iedzīvotāju pieņemšana pie Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja Gunāra Ansiņa.

Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Atis Deksnis piedalīsies Latvijas Lielo pilsētu asociācijas organizētā pilsētu speciālistu darba sanāksmē.

Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs piedalīsies Latvijas Tūrisma konsultatīvās padomes Mārketinga un produktu attīstības jautājumu apakšgrupas sanāksmē.

Trešdiena, 22. septembris
11.00 Publisku izklaides un svētku iesniegumu izskatīšanas komisija, Rožu iela 6, 226. telpa.

13.00 Sociālo lietu komisija, E. Veidenbauma ielā 3.

14.00 Iepirkumu komisija, Rožu ielā 6.

Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš Rīgā tiksies ar valdību veidojošo partiju pārstāvjiem, lai pārrunātu Liepājai aktuālus projektus.

Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, elektroniski.

Ceturtdiena, 23. septembris
15.00 Seminārs izglītības iestāžu skolēnu mācību uzņēmumu koordinatoriem, tiešsaistē.

15.00 Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju informatīvais seminārs, tiešsaistē.

Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Atis Deksnis apmeklēs PIKC “Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola” rīkoto Jauno izpildītāju akadēmiskās mūzikas konkursa laureātu koncertu ar Liepājas Simfonisko orķestri.

Liepājas izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre-Lathere piedalīsies Soma.lv 5 gadu jubilejas konferencē.

Līdz  23. septembrim notiek publiskā apspriešana par vienas parastās kļavas un vienas apses, kas aug Sakņu ielas sarkanajās līnijās, ciršanu sakarā ar būvniecības ieceri “Sakņu ielas pārbūvei posmā no Lapu līdz Ziedu ielai, Liepājā”.

Piektdiena, 24. septembris
10.00 Skolu pašpārvalžu jauniešu mācības “Pašpārvalde kā komanda” noslēguma pasākums pavasara mācībām, atpūtas bāzē "Ods".

Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Atis Deksnis apmeklēs Zemessardzes 44. kājinieku bataljona 30. gadadienas svinīgo pasākumu.

No 24. līdz 26. septembrim notiks Liepājas Mākslas forums.

Sestdiena, 25. septembris
10.00 Atklātais skolēnu peintbola čempionāts, Liepājas Peintbola klubā.


Komunālās pārvaldes plānotie darbi
1.Notiks ielu brauktuvju un sadalošo zaļo joslu uzturēšana atbilstoši rudens sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
2.Notiks veloceļu uzturēšana atbilstoši rudens sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
3.Notiks sabiedriskā transporta pieturvietu uzturēšana atbilstoši rudens sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
4.Notiks nolauzto vai izzāģēto koku celmu frēzēšana.
5.Pilsētas apstādījumos notiks dzīvžogu apgriešana, zālienu pļaušana, puķu dobju ravēšana un laistīšana, soliņu labošana/krāsošana, jauno kociņu laistīšana, izmantojot ūdens maisus, un citi zaļo teritoriju uzturēšanas darbi.
6.Lai nodrošinātu ceļu un krustojumu pārskatāmību, turpināsies gar ielu malām augošo koku atvašu apgriešana.
7.Ir pabeigta Rožu ielas pārbūve posmā no Uliha līdz Liepu ielai, kur tiks atjaunots ietves un brauktuves segums.
8.Turpināsies būvdarbi grants seguma pārbūves objektos Riņķu ielā no Skuju līdz Stārķu ielai un Skuju ielā no Meža līdz Ventspils ielai. Šeit paredzēta lietus ūdens kanalizācijas un ūdensvada posmu pārbūve, seguma asfaltēšana un bruģētu ietvju izbūve.
9.Turpināsies Miera ielas pārbūve starp Zirņu un Dzērves ielu. Šeit paredzēta lietus ūdens kanalizācijas izbūve, seguma asfaltēšana un bruģētu ietvju izbūve.
10.Turpināsies asfaltbetona bedrīšu remonts uz brauktuvēm – gan Vecliepājā, gan Jaunliepājā.
11.Ir pabeigti visi galvenie Roņu ielas pārbūves un pludmales izejas labiekārtošanas darbi posmā no Uliha ielas līdz īpašumam Roņu ielā 4  un kāpu zonā, tāpēc iela atvērta satiksmei. Taču turpinās atsevišķu labiekārtojuma elementu uzstādīšana un citi nobeiguma darbi, kā arī dokumentācijas sagatavošana būvobjektu nodošanai ekspluatācijā.
12.Turpināsies Ezermalas ielas un gājēju tilta pār Tirdzniecības kanālu pārbūve. Noteikti satiksmes ierobežojumi.
13.Turpināsies Liepājas centrālās pludmales izeju pārbūve, līdz ar to ir ierobežota kustība pa Jūrmalas parka pastaigu un veloceļu.
14.Turpināsies koncertdārza “Pūt, vējiņi!” pārbūve un koncertdārza iekļaušana Jūrmalas parkā, izveidojot jaunus apstādījumus un labiekārtojumu agrāk nožogotajā parka teritorijā.
15.Turpināsies dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība un teritorijas labiekārtošana Salmu ielā 53, kur būs dzīvesvieta bērnunama audzēkņiem kopā ar atbalsta personālu.
16.Notiks ielu apgaismojuma ikdienas uzturēšanas darbi, kas ietver izdegušo spuldžu nomaiņu, regulāru iekārtu pārbaudi, balstu taisnošanu un citus darbus.
17.Pilsētas ielās, parkos un skvēros turpināsies jaunā dizaina atkritumu urnu uzstādīšana, kas ir iepriekšējos gados uzsāktās atkritumu urnu nomaiņas un skaita palielināšanas plāna daļa.
18.Sāksies ietves izbūve Imantas ielā, posmā no Neatkarības rotas ielas līdz Turaidas ielai.

Par Komunālās pārvaldes atbildībā esošajiem jautājumiem iedzīvotājus aicinām zvanīt pārvaldes diennakts dežurantam pa tālruni: 22 011 963.

Lai paplašinātu iespējas iedzīvotājiem ērtāk nodot informāciju par uzlabojumiem pilsētvidē, kā arī veicinātu saziņu ar Liepājas pašvaldību, izveidota mobilā lietotne ar nosaukumu “Liepājas pilsēta”. Lietotnē sākotnēji iekļautas četras funkcijas: informēt par nepieciešamajiem uzlabojumiem pilsētvidē, izplānot braucienu pilsētas sabiedriskajā transportā, iepazīties ar gaidāmajiem pasākumiem un norisēm, saņemt svarīgākos paziņojumus no pašvaldības.