Liepājas pilsētas domes komisiju sēdes laikā no 14. līdz 17. aprīlim

14. aprīlis

9.00 Apstādījumu uzraudzības komisija, attālināti tiešsaistē.
15.00 Izglītības komisija, attālināti tiešsaistē.

15. aprīlis
13.00 Sociālo lietu komisija, attālināti tiešsaistē.
14.00  Iepirkumu komisija, attālināti tiešsaistē.

16. aprīlis
10.30 Pilsētas attīstības komiteja, attālināti tiešsaistē.
12.00 Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komiteja, attālināti tiešsaistē.
13.00 Izglītības, kultūras un sporta komiteja, attālināti tiešsaistē.
14.00 Finanšu komiteja, attālināti tiešsaistē.
16.00 Dzīvokļu komisija, attālināti tiešsaistē.

Liepājas domes un iestāžu notikumu plāns laikā no 14. līdz 17. aprīlim

14. aprīlī Liepājas domes priekšsēdētāja Jāņa Vilnīša un izglītības jomas pārstāvju savstarpējā videokonference.

Saistībā ar valdības izsludināto ārkārtējo situāciju valstī, ar mērķi šajā laikā ierobežot Covid-19 izplatību, Liepājas pašvaldības iestādēs un kapitālsabiedrībās ir noteikti vairāki ierobežojumi klientu pieņemšanai klātienē, tādēļ aicinām iedzīvotājus saņemt informāciju un pakalpojumus attālināti, sazinoties ar pašvaldības speciālistiem elektroniski vai telefoniski. Plašāk par iestāžu darba režīmu laikā no 13. marta skatīt šeit.

Ārkārtējās situācijas laikā katru dienu plkst. 14.00 notiek Liepājas pašvaldības Krīzes vadības grupas sanāksme.

Saistībā ar valdības ārkārtējās situācijas termiņa pagarināšanu Kultūras pārvaldes vadība ar pārējo kultūras iestāžu atbildīgajiem speciālistiem veic esošās situācijas izvērtējamu, pārskata pārcelto aktivitāšu un turpmāk paredzēto pasākumu plānus.

Saistībā ar valdības ārkārtējās situācijas termiņa pagarināšanu Sporta pārvaldes vadība ar pārējo sporta iestāžu atbildīgajiem speciālistiem veic esošās situācijas izvērtējamu un pārskata atcelto, pārcelto un turpmāk paredzēto pasākumu plānus.

Liepājas pilsētas attīstības programmas 2021.–2027. gadam izstrādes tematiskās darba grupas “Pārvaldība, IT un digitalizācija” un “Teritoriālā sadarbība” pārceltas uz nenoteiktu laiku. Atgādinām, ka iedzīvotāji viedokli, ierosinājumus un priekšlikumus Liepājas pilsētas attīstības programmas 2021.–2027. gadam izstrādei var joprojām izteikt elektroniski, sūtot uz e-pastu: attistiba@liepaja.lv.

Saistībā ar situāciju valstī un Ministru kabineta pieņemtajiem uzņēmējdarbības atbalsta mehānismiem, Attīstības pārvalde apkopo vispārējo informāciju un nepieciešamības gadījumā var sniegt konsultācijas vietējiem uzņēmējiem par aktuālajiem ekonomikas jautājumiem. Konsultācijām ar Liepājas pašvaldības Attīstības pārvaldi zvanīt pa tālruni: 63 4047 26 vai rakstīt: arnis.vitols@liepaja.lv. Konsultācijām ar Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi zvanīt pa tālruni: 29 440 526 vai rakstīt: uldis.hmielevskis@lsez.lv.

Komunālās pārvaldes plānotie darbi

1. Notiks ielu brauktuvju un sadalošo zaļo joslu uzturēšana atbilstoši pavasara sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
2. Notiks veloceļu uzturēšana atbilstoši pavasara sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
3. Notiks sabiedriskā transporta pieturvietu uzturēšana atbilstoši pavasara sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
4. Noslēgsies koku vainagu kopšana un nokaltušo koku ciršana pilsētas parkos, skvēros, laukumos un ielās.
5. Sāksies jauniestādīto koku kopšana.
6 Turpināsies apstādījumu kopšana – tiks mēsloti zālieni, košumkrūmi, rozes un ziemcietes, jaunie poķu stādījumi, tiks izgriezti un novākti sausie zari, novākta pērnā zāle, lapas un nobiras, veikti citi darbi.
7. Noslēgsies biotopu kopšana jūrmalas kāpās no Jūrmalas līdz Pērkones ielai.
8. Turpināsies pludmales izeju sagatavošana vasaras sezonai un sāksies pludmales inventāra sagatavošana izvietošanai liedagā.
9. Peldu ielas posma pārbūves objektā turpināsies būvdarbi. Šīs ielas posms no Liepu ielas līdz Kūrmājas prospektam līdz 31. jūlijam ir slēgts satiksmei.
10. Turpināsies Cukura ielas posma no Grīzupes līdz Nākotnes ielai infrastruktūras pārbūve. Cukura ielā, posmā no Grīzupes ielas līdz Nākotnes ielai, no 1. aprīļa līdz 15. novembrim ir noteikti satiksmes ierobežojumi.
11. Turpināsies Dorupes ielas pārbūves darbi – tiks atjaunots bojātais asfalta segums un izbūvēts jauns asfalta segums līdz šim grantētajā posmā līdz Zirņu ielai, kā arī izbūvēta lietus ūdens kanalizācijas sistēma. Līdz jūlijam Dorupes ielā ir noteikti satiksmes ierobežojumi.
12. Sāksies asfaltēto brauktuvju nomaļu grunts uzauguma noņemšana Lībiešu, Brīvības, Pulvera, Laboratorijas  un O. Kalpaka ielā.
13. Turpināsies bijušās Hoijeres kundzes viesnīcas restaurācijas un pārbūves darbi par muzeja ēku Kungu ielā 24. Sakarā ar ēkas būvdarbiem Kungu ielā un arī Bāriņu ielā ir noteikti satiksmes ierobežojumi.
14. Turpināsies Dabas mājas izveide Zirgu salā.
15. Turpināsies biroju ēkas Peldu ielā 5 pārbūve un teritorijas labiekārtošana.
16. Turpināsies ēkas Dārza ielā 4/8 daļas pārbūve biroja vajadzībām.
17. Notiks ielu apgaismojuma ikdienas uzturēšanas darbi, kas ietver izdegušo spuldžu nomaiņu, regulāru iekārtu pārbaudi, balstu taisnošanu un citus darbus.

Par Komunālās pārvaldes atbildībā esošajiem jautājumiem un nepieciešamajiem uzlabojumiem pilsētvidē iedzīvotājus aicinām zvanīt pārvaldes diennakts dežurantam pa tālruni: 22 011 963 vai sūtīt ziņu, izmantojot aplikāciju WhatsApp.

Informāciju sagatavoja Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa .