Pirmdiena, 11.janvāris
15.00 Profesionālās sarunas atbildīgajiem par zinātniski pētnieciskajiem darbiem skolās, attālināti tiešsaistē.

16.00 Licencēšanas  komisija, attālināti tiešsaistē.

17.00 Administratīvā komisija, attālināti tiešsaistē.

Liepājas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis attālināti tiešsaistē tiksies ar Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldi, lai pārrunātu aktualitātes.

Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks kultūras un sporta jautājumos Atis Deksnis attālināti tiešsaistē tiksies ar Liepājas pilsētas Kultūras pārvaldi, lai pārrunātu aktualitātes.

Otrdiena, 12.janvāris

11.00 Transporta infrastruktūras komisija, attālināti tiešsaistē.

12.00 Apbalvojumu komisijas sēde, attālināti tiešsaistē.

14.00 Seminārs pedagogiem karjeras konsultantiem, attālināti tiešsaistē.

15.00  Izglītības komisija, attālināti tiešsaistē.

Trešdiena, 13.janvāris
12.00 Direktoru vietnieku mācību darbā seminārs, attālināti tiešsaistē.

13.00 Sociālo lietu komisija, Liepājas valsts 1. ģimnāzijas zālē.

14.00 Iepirkumu komisija, attālināti tiešsaistē.

16.00 Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, attālināti tiešsaistē.

16.00 Seminārs svešvalodu pedagogiem, kuri māca 1.–4. klasēs: "Multilingvisma attīstība: 1.–4. klašu svešvalodu pedagogu sadarbība. Pieredze un atziņas."

Liepājas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis attālināti tiešsaistē tiksies ar izglītības un zinātnes ministri Ilgu Šuplinsku.

Ceturtdiena, 14.janvāris
10.30 Pilsētas attīstības komiteja, attālināti tiešsaistē.

12.00 Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komiteja, attālināti tiešsaistē.       
                                                                     
13.00 Izglītības, kultūras un sporta komiteja, attālināti tiešsaistē.

14.00 Finanšu komiteja, attālināti tiešsaistē.

15.00 Liepājas vispārizglītojošo skolu metodiķu seminārs, attālināti tiešsaistē.

16.00 Dzīvokļu komisija, attālināti tiešsaistē.

Komunālās pārvaldes plānotie darbi
1. Notiks ielu brauktuvju un sadalošo zaļo joslu uzturēšana atbilstoši ziemas sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
2. Notiks veloceļu uzturēšana atbilstoši ziemas sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
3. Notiks sabiedriskā transporta pieturvietu uzturēšana atbilstoši ziemas sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
4. Notiks koku vainagu veidošana.
5. Būvprojektam "Roņu ielas pārbūve, Liepājā" ir tehnoloģiskais pārtraukums līdz pavasarim. Roņu ielā, posmā no Uliha ielas līdz īpašumam Roņu 4, ir noteikti satiksmes ierobežojumi.
6. Turpināsies Ezermalas ielas un gājēju tilta pār Tirdzniecības kanālu pārbūve. Būvdarbu laikā līdz 2021. gada augustam būs noteikti satiksmes ierobežojumi.
7. Tehnoloģiskais pārtraukums ir noteikts grants seguma brauktuves pārbūves objektā – Jāņa Asara ielā.
8. Tehnoloģiskais pārtraukums ir noteikts ietves un veloceļa izbūves darbu objektā – 14. novembra bulvāra posmā starp Grīzupes un Pulvera ielu, gar dzīvnieku patversmi "Lauvas sirds".
9. Tehnoloģiskais pārtraukums ir noteikts Tosmares ielas brauktuves pārbūves teritorijā - no F.Grīniņa līdz Metalurga ielai. Ir satiksmes ierobežojumi.
10. Tehnoloģiskais pārtraukums ir noteikts ielas pārbūves objektā – L. Paegles ielas posmā no Uliha līdz Liepu ielai.
11. Turpināsies bijušās Hoijeres kundzes viesnīcas restaurācijas un pārbūves darbi par muzeja ēku Kungu ielā 24. Sakarā ar ēkas būvdarbiem Kungu ielā un arī Bāriņu ielā ir noteikti satiksmes ierobežojumi.
12. Turpināsies estrādes "Pūt, vējiņi!" pārbūve un koncertdārza iekļaušana Jūrmalas parkā, izveidojot jaunus apstādījumus un labiekārtojumu agrāk nožogotajā parka teritorijā.
13. Turpināsies dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība un teritorijas labiekārtošana Salmu ielā 53, kur būs dzīvesvieta bērnunama audzēkņiem kopā ar atbalsta personālu.
14. Notiks ielu apgaismojuma ikdienas uzturēšanas darbi, kas ietver izdegušo spuldžu nomaiņu, regulāru iekārtu pārbaudi, balstu taisnošanu un citus darbus.
15. Strādā Komunālās pārvaldes Ziemas dienests – diennakts dežuranta tālrunis: 22 011 963.

Par Komunālās pārvaldes atbildībā esošajiem jautājumiem iedzīvotājus aicinām zvanīt pārvaldes diennakts dežurantam pa tālruni: 22 011 963.

Plašāku pasākumu plānu skatīt Liepājas pasākumu kalendārā kalendars.liepaja.lv.  
 
Informāciju sagatavoja Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.