Pirmdiena, 4.janvāris
17.00 Administratīvā komisija, attālināti tiešsaistē.

Būvvalde darbu sāk jaunās telpās administratīvajā ēkā Peldu ielā 5. Atgādinām, ka šobrīd, rūpējoties par iedzīvotāju veselību un ievērojot Slimību profilakses un kontroles centra rekomendācijas ierobežot Covid–19 izplatību, pašvaldības iestādēs ir noteikti apmeklētāju ierobežojumi. Papildu informāciju var saņemt, zvanot uz būvvaldes biroju, tālrunis: 63 404 725 vai rakstot uz e–pastu: buvvalde@liepaja.lv.

Liepājas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis attālināti tiešsaistē tiksies ar Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldi, lai pārrunātu aktualitātes.

Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks kultūras un sporta jautājumos Atis Deksnis attālināti tiešsaistē tiksies ar Liepājas pilsētas Kultūras pārvaldi, lai pārrunātu aktualitātes.

Trešdiena, 6.janvāris
13.00 Liepājas pilsētas mācību jomu koordinatoru profesionālās sarunas, attālināti tiešsaistē.

13.00 Sociālo lietu komisija, Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas zālē.

14.00 Iepirkumu komisija, attālināti tiešsaistē.

16.00 Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, attālināti tiešsaistē.

Ceturtdiena, 7.janvāris
9.00 Apstādījumu uzraudzības komisija, attālināti tiešsaistē.

16.00 Seminārs svešvalodu jomas pedagogiem "ZOOM iespējas efektīvam attālinātam mācību procesam", attālināti tiešsaistē.

Komunālās pārvaldes plānotie darbi
1. Notiks ielu brauktuvju un sadalošo zaļo joslu uzturēšana atbilstoši ziemas sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
2. Notiks veloceļu uzturēšana atbilstoši ziemas sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
3. Notiks sabiedriskā transporta pieturvietu uzturēšana atbilstoši ziemas sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
4. Notiks koku vainagu veidošana.
5. Turpināsies būvprojekta "Roņu ielas pārbūve, Liepājā" īstenošana. Līdz 15. decembrim būs slēgta satiksme Roņu ielā, posmā no Uliha ielas līdz īpašumam Roņu 6. Ir pabeigta Cukura ielas posma no Grīzupes līdz Nākotnes ielai infrastruktūras pārbūve, Cukura ielā atjaunota satiksme, taču turpinās objekta un nepieciešamo dokumentu sagatavošana nodošanai ekspluatācijā. Autovadītāji aicināti sekot līdzi ceļu satiksmes zīmēm un norādēm!
7. Turpināsies darbi Zirgu salā – projekta "Brīvdabas sporta un aktīvās atpūtas centra Zirgu salā izveide. 5. kārta".  
8. Turpināsies Ezermalas ielas un gājēju tilta pār Tirdzniecības kanālu pārbūve. Autovadītāji aicināti būt uzmanīgiem un sekot līdzi ceļu satiksmes zīmēm un norādēm, jo būvdarbu laikā, līdz 2021. gada augustam,  ielā būs noteikti satiksmes ierobežojumi.
9. Tehnoloģiskais pārtraukums ir noteikts grants seguma brauktuves pārbūves objektā – Jāņa Asara ielā.
10. Ir pabeigta grants seguma pārbūve Kviešu ielā un A. Klints ielā, turpinās būvobjektu un dokumentu sagatavošana nodošanai ekspluatācijā.
11. Tehnoloģiskais pārtraukums ir noteikts ietves un veloceļa izbūves darbu objektā – 14. Novembra bulvāra posmā starp Grīzupes un Pulvera ielu, gar dzīvnieku patversmi "Lauvas sirds".
12. Tehnoloģiskais pārtraukums ir noteikts Tosmares ielas brauktuves pārbūves teritorijā – no F.Grīniņa līdz Metalurga ielai. Autovadītāji un citi satiksmes dalībnieki ir aicināt ievērot ceļu satiksmes ierobežojumus. SIA "A-Land" pārbūvē seguma bruģējumu.
13. Tehnoloģiskais pārtraukums ir noteikts ielas pārbūves objektā – L. Paegles ielas posmā no Uliha līdz Liepu ielai. Būvarbu veicējs SIA "A-Land" .
14. Turpināsies bijušās Hoijeres kundzes viesnīcas restaurācijas un pārbūves darbi par muzeja ēku Kungu ielā 24. Sakarā ar ēkas būvdarbiem Kungu ielā un arī Bāriņu ielā ir noteikti satiksmes ierobežojumi.
15. Turpināsies estrādes "Pūt, vējiņi!" pārbūve un koncertdārza iekļaušana Jūrmalas parkā, izveidojot jaunus apstādījumus un labiekārtojumu agrāk nožogotajā parka teritorijā.
16. Turpināsies dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība un teritorijas labiekārtošana Salmu ielā 53, kur būs dzīvesvieta bērnunama audzēkņiem kopā ar atbalsta personālu.
17. Notiks ielu apgaismojuma ikdienas uzturēšanas darbi, kas ietver izdegušo spuldžu nomaiņu, regulāru iekārtu pārbaudi, balstu taisnošanu un citus darbus.
18. Strādā Komunālās pārvaldes Ziemas dienests – diennakts dežuranta tālrunis: 22 011 963.

Par Komunālās pārvaldes atbildībā esošajiem jautājumiem iedzīvotājus aicinām zvanīt pārvaldes diennakts dežurantam pa tālruni: 22 011 963.

Plašāku pasākumu plānu skatīt Liepājas pasākumu kalendārā kalendars.liepaja.lv.  
 
Informāciju sagatavoja Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.