Pirmdiena, 14.decembris
17.00 Administratīvā komisija, attālināti.

Liepājas Izglītības pārvalde no 14.decembra atradīsies jaunās telpās – Peldu ielā 5.

Uz jaunajām telpām Peldu ielā 5 jau pārcēlusies pašvaldības aģentūra "Liepājas sabiedriskais transports".

Liepājas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis attālināti tiešsaistē tiksies ar Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldi, lai pārrunātu aktualitātes.

Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks kultūras un sporta jautājumos Atis Deksnis attālināti tiešsaistē tiksies ar Liepājas pilsētas Kultūras pārvaldi, lai pārrunātu aktualitātes.

Otrdiena, 15.decembris

9.00 Apstādījumu uzraudzības komisija, attālināti.

11.00 Transporta infrastruktūras komisija, attālināti.

Līdz 15.decembrim ģimenes, kuras audzina četrus vai vairāk bērnus, bērnu invalīdu, aizbildnībā esošu bērnu, var pieteikties Sociālajā dienestā Ziemassvētku pabalstam.

Trešdiena, 16.decembris
13.00 Sociālo lietu komisija, Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas zālē.

14.00 Iepirkumu komisija, attālināti

Liepājas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis piedalīsies attālināti Latvijas lielo pilsētu asociācijas biedru kopsapulcē.

Liepājas pilsētas Gada balvas zinātnē ekspertu komisijas sēde, kurā izvērtēs iesniegtos pieteikumus Gada balva zinātnē.

Ceturtdiena, 17.decembris

8.10 Liepājas domes vadība informēs "Rietumu radio" klausītājus par aktualitātēm pašvaldībā.

12.00 Domes sēde, attālināti. Domes sēdes darbam varēs attālināti sekot līdzi Liepājas pilsētas "Youtube" kontā: https://www.youtube.com/liepajalv

15.30 Dzīvokļu komisija, attālināti

Liepājas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis parakstīs sadarbības līgumu ar Liepājas Universitāti.

17. un 18.decembrī lekciju cikls pirmsskolas skolotājiem "Skolotāja piezīmes", attālināti tiešsaistē.

Komunālās pārvaldes plānotie darbi
1. Notiks ielu brauktuvju un sadalošo zaļo joslu uzturēšana atbilstoši ziemas sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
2. Notiks veloceļu uzturēšana atbilstoši ziemas sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
3. Notiks sabiedriskā transporta pieturvietu uzturēšana atbilstoši ziemas sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
4. Notiks koku vainagu veidošana.
5. Turpināsies būvprojekta "Roņu ielas pārbūve, Liepājā" īstenošana. Līdz 15.decembrim būs slēgta satiksme Roņu ielā, posmā no Uliha ielas līdz īpašumam Roņu 6. Ir pabeigta Cukura ielas posma no Grīzupes līdz Nākotnes ielai infrastruktūras pārbūve, Cukura ielā atjaunota satiksme, taču turpinās objekta un nepieciešamo dokumentu sagatavošana nodošanai ekspluatācijā. Autovadītāji aicināti sekot līdzi ceļu satiksmes zīmēm un norādēm!
7. Turpināsies darbi Zirgu salā – projekta "Brīvdabas sporta un aktīvās atpūtas centra Zirgu salā izveide. 5. kārta".  
8. Turpināsies Ezermalas ielas un gājēju tilta pār Tirdzniecības kanālu pārbūve. Autovadītāji aicināti būt uzmanīgiem un sekot līdzi ceļu satiksmes zīmēm un norādēm, jo būvdarbu laikā, līdz 2021. gada augustam,  ielā būs noteikti satiksmes ierobežojumi.
9. Turpināsies grants seguma brauktuves pārbūve Jāņa Asara, Kviešu un A. Klints ielā.
10. Turpināsies pilsētas lietus ūdens kanalizāciju sistēmu tīrīšana.
11. Turpināsies ietves un veloceļa izbūves darbi 14. novembra bulvāra posmā starp Grīzupes un Pulvera ielu – gar dzīvnieku patversmi "Lauvas sirds".
12. Turpinās Tosmares ielas brauktuves pārbūve no F. Grīniņa līdz Metalurga ielai.
13. Turpināsies bijušās Hoijeres kundzes viesnīcas restaurācijas un pārbūves darbi par muzeja ēku Kungu ielā 24. Sakarā ar ēkas būvdarbiem Kungu ielā un arī Bāriņu ielā ir noteikti satiksmes ierobežojumi.
14. Turpināsies estrādes "Pūt, vējiņi!" pārbūve un koncertdārza iekļaušana Jūrmalas parkā, izveidojot jaunus apstādījumus un labiekārtojumu agrāk nožogotajā parka teritorijā.
15. Turpināsies dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība un teritorijas labiekārtošana Salmu ielā 53, kur būs dzīvesvieta bērnunama audzēkņiem kopā ar atbalsta personālu.
16. Notiks ielu apgaismojuma ikdienas uzturēšanas darbi, kas ietver izdegušo spuldžu nomaiņu, regulāru iekārtu pārbaudi, balstu taisnošanu un citus darbus.
17. Strādā Komunālās pārvaldes Ziemas dienests – diennakts dežuranta tālrunis: 22 011 963.

Par Komunālās pārvaldes atbildībā esošajiem jautājumiem iedzīvotājus aicinām zvanīt pārvaldes diennakts dežurantam pa tālruni: 22 011 963.

Plašāku pasākumu plānu skatīt Liepājas pasākumu kalendārā kalendars.liepaja.lv.  
 
Informāciju sagatavoja Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.