Pirmdiena, 26.oktobris
9.00 Apstādījumu uzraudzības komisija, attālināti.

14.00 Liepājas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis tiksies ar novadu domes priekšsēdētājiem vai to pārstāvjiem, lai pārrunātu izglītības, civilās aizsardzības un atkritumu apsaimniekošanas jautājumus saistībā ar Administratīvi teritoriālo reformu.

17.00 Administratīvā komisija, Jelgavas iela 48.

Visas nedēļas garumā notiks karjeras nedēļas aktivitātes vispārizglītojošās skolās "KLAU! Sadzirdi un liec aiz auss!'', attālināti.

Lai sniegtu iedzīvotājiem iespēju nodarboties ar daudzveidīgām fiziskām aktivitātēm brīvā dabā, visas nedēļas garumā pašvaldība organizē bezmaksas vingrošanas nodarbības Liepājas mikrorajonos, ievērojot visus epidemioloģiskos nosacījumus. Uz nodarbībām nepieciešams iepriekš pierakstīties. Plašāka informācija: www.liepaja.lv/veseliba

Trešdiena, 28.oktobris
13.00 Pirmsskolu un skolu logopēdu seminārs, attālināti.

14.00 Sociālo lietu komisija, Eduarda Veidenbauma iela 3, 315. telpa.

14.00 Iepirkumu komisija, attālināti.

16.00 Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, attālināti.

Ceturtdiena, 29.oktobris
8.10 Liepājas domes vadība informēs “Rietumu radio” klausītājus par aktualitātēm pašvaldībā.

15.30 Dzīvokļu komisija, attālināti.

Piektdiena, 30.oktobris
15.30 Liepājas domes vadība tiksies ar Francijas vēstnieci Latvijā Aurēliju Ruajē-Gunēnu, kura darba vizītes ietvaros viesosies Liepājā.

Komunālās pārvaldes plānotie darbi
1. Notiks ielu brauktuvju un sadalošo zaļo joslu uzturēšana atbilstoši vasaras sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
2. Notiks veloceļu uzturēšana atbilstoši vasaras sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
3. Notiks sabiedriskā transporta pieturvietu uzturēšana atbilstoši vasaras sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
4. Turpināsies pilsētas apstādījumu kopšana – ziemciešu dobju ieziemošana, zālienu pļaušana un tiks veikti citi uzturēšanas darbi.
5. Notiks jauno koku stādījumu kopšana un laistīšana un ielu malās augošo koku atvašu un zaru apzāģēšana tur, kur lapas un zari aizsedz vai traucē satiksmes ceļu zīmju pārskatāmību.
6. Turpināsies koku vainagu kopšana.
7. SIA “Fixman” turpinās jaunu iekārtu uzstādīšanu bērnu laukumos Lāčplēša dārzā Karostā un Jūrmalas parkā.
8. Turpināsies būvprojekta “Roņu ielas pārbūve, Liepājā” īstenošana. Līdz 15. decembrim būs slēgta satiksme Roņu ielā, posmā no Uliha ielas līdz īpašumam Roņu ielā 4.
9. Turpināsies Cukura ielas posma no Grīzupes līdz Nākotnes ielai infrastruktūras pārbūve. Līdz 9. novembrim ir noteikti satiksmes ierobežojumi.
10. Turpināsies darbi Zirgu salā - projekta “Brīvdabas sporta un aktīvās atpūtas centra Zirgu salā izveide. 5. kārta”.  
11. Turpināsies asfalta seguma ielu bedrīšu remonts.
12. Turpināsies grants seguma brauktuves pārbūve Jāņa Asara, Kviešu un A. Klints ielā.
13. Turpināsies pilsētas lietus ūdens kanalizāciju sistēmu tīrīšana.
14. Turpināsies ietves un veloceļa izbūves darbi 14. novembra bulvāra posmā starp Grīzupes un Pulvera ielu - gar dzīvnieku patversmi “Lauvas sirds”.
15. Turpināsies bijušās Hoijeres kundzes viesnīcas restaurācijas un pārbūves darbi par muzeja ēku Kungu ielā 24. Sakarā ar ēkas būvdarbiem Kungu ielā un arī Bāriņu ielā ir noteikti satiksmes ierobežojumi.
16. Turpināsies estrādes “Pūt, vējiņi!” pārbūve un koncertdārza iekļaušana Jūrmalas parkā, izveidojot jaunus apstādījumus un labiekārtojumu agrāk nožogotajā parka teritorijā.
17. Turpināsies dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība un teritorijas labiekārtošana Salmu ielā 53, kur būs dzīvesvieta bērnunama audzēkņiem kopā ar atbalsta personālu.
18. Turpināsies apgaismojuma izbūve iebrauktuvē starp Mežu ielu 62 un Mežu ielu 64 un iebrauktuvē no Studentu rotas ielas līdz īpašumam Ģen.Baloža ielā 4.
19. Turpināsies apgaismojuma kabeļu nomaiņa M. Ķempes pieminekļa laukumā Uliha ielā 42.
20. Turpināsies jauna apgaismojuma kabeļu tīklu izbūve Rožu laukumā.
21. Notiks ielu apgaismojuma ikdienas uzturēšanas darbi, kas ietver izdegušo spuldžu nomaiņu, regulāru iekārtu pārbaudi, balstu taisnošanu un citus darbus.
22. 25.oktobrī darbu uzsāks Komunālās pārvaldes Ziemas dienests – diennakts dežuranta tālrunis: 22 011 963.

Par Komunālās pārvaldes atbildībā esošajiem jautājumiem iedzīvotājus aicinām zvanīt pārvaldes diennakts dežurantam pa tālruni: 22 011 963.

Plašāku pasākumu plānu skatīt Liepājas pasākumu kalendārā kalendars.liepaja.lv.  
 
Informāciju sagatavoja Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.