Pirmdiena, 12.oktobris
12.40 Lekciju cikls pirmsskolas skolotājiem "Skolotāja piezīmes", attālināti tiešsaistē.

17.00 Administratīvā komisija, Jelgavas iela 48.

Lai sniegtu iedzīvotājiem iespēju nodarboties ar daudzveidīgām fiziskām aktivitātēm brīvā dabā, visas nedēļas garumā pašvaldība organizē bezmaksas vingrošanas nodarbības Liepājas mikrorajonos. Uz nodarbībām nepieciešams iepriekš pierakstīties. Plašāka informācija: www.liepaja.lv/veseliba

Otrdiena, 13.oktobris

10.40 Iedzīvotāju pieņemšana pie Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieka pilsētas attīstības un sadarbības jautājumos Gunāra Ansiņa un vietnieka stratēģiskās plānošanas jautājumos Ulda Seska.

13.30 Pedagogu, karjeras konsultantu seminārs Dabas mājā.

Lekciju cikls pirmsskolas bērnu vecākiem "Krikumiņi", attālināti tiešsaistē.

Trešdiena, 14.oktobris
11.00 Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas  komisija, Liepājas domes 226. telpa.

12.00 Seminārs skolu direktoru vietniekiem izglītības jomā, Liepājas Izglītības pārvaldē.

14.00 Sociālo lietu komisija, Eduarda Veidenbauma iela 3, 315. telpa.

14.00 Iepirkumu komisija, Liepājas domes 207. telpa.

14.00 Seminārs 1. klašu pedagogiem par vērtēšanu, Liepājas Izglītības pārvaldē.

16.00 Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, attālināti tiešsaistē.

Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks stratēģiskās plānošanas jautājumos Uldis Sesks Rīgā tiksies ar ministriju un organizāciju pārstāvjiem, lai pārrunātu Liepājai nozīmīgus projektus.

Ceturtdiena, 15.oktobris
8.10 Liepājas domes vadība informēs "Rietumu radio" klausītājus par aktualitātēm pašvaldībā.

10.00 Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības un sadarbības jautājumos Gunārs Ansiņš uzrunās dalībniekus VARAM Liepājā rīkotajā konferencē "Piekrastes dabas un kultūras mantojuma attīstība. ES fondu ieguldījums" saistībā ar SAM 5.5.1. ietvaros īstenotajiem projektiem Baltijas jūras piekrastes pašvaldībās.

11.00 Liepājas domes vadība sveiks Liepājas Neredzīgo biedrības pārstāvjus Starptautiskajā Baltā spieķa dienā.

12.00 Domes sēde, Liepājas domes 226. telpā un attālināti tiešsaistē.

15.30 Dzīvokļu komisija, attālināti tiešsaistē.

Liepājas reģiona tūrisma informācija biroja vadītāja Inta Šoriņa piedalīsies Latvijas Darījumu un pasākumu tūrisma dienā un Latvijas Vēstnešu forumā, lai prezentētu Liepājas konferenču un darījuma tūrisma piedāvājumu, ATTA centrā, Rīgā.

Piektdiena, 16.oktobris

11.00 Liepājas domes vadība tiksies ar AS "Sadales tīkls" vadību, lai pārrunātu sadarbības jautājumus.

13.00 Jaunā koncertdārza "Pūt, vējiņi!" pamatakmens iemūrēšanas pasākums.

Komunālās pārvaldes plānotie darbi

1. Notiks ielu brauktuvju un sadalošo zaļo joslu uzturēšana atbilstoši vasaras sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
2. Notiks veloceļu uzturēšana atbilstoši vasaras sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
3. Notiks sabiedriskā transporta pieturvietu uzturēšana atbilstoši vasaras sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
4. Turpināsies pilsētas apstādījumu kopšana – tiks mēsloti, atjaunoti zālieni, košumkrūmi, rozes un ziemcietes, izgriezti un novākti sausie zari, zāle, lapas, nobiras, rušināti, ravēti, laistīti jaunie puķu stādījumi, pļauti zālieni un veikti citi uzturēšanas darbi.
5. Turpināsies pakāpeniska vasaras puķu podu, kastu, vides objektu "Taurenis" un "Gliemezis", kā arī puķu piramīdu novākšana.
6. Notiks jauno koku stādījumu kopšana un laistīšana un ielu malās augošo koku atvašu un zaru apzāģēšana tur, kur lapas un zari aizsedz vai traucē satiksmes ceļu zīmju pārskatāmību.
7. Turpināsies koku vainagu kopšana.
8. SIA "Fixman" turpinās jaunu iekārtu uzstādīšanu bērnu laukumos Lāčplēša dārzā Karostā un Jūrmalas parkā.
9. Turpināsies būvprojekta "Roņu ielas pārbūve, Liepājā" īstenošana. Līdz 15. decembrim būs slēgta satiksme Roņu ielā, posmā no Uliha ielas līdz īpašumam Roņu ielā 4.
10. Turpināsies Cukura ielas posma no Grīzupes līdz Nākotnes ielai infrastruktūras pārbūve. Līdz 9. novembrim ir noteikti satiksmes ierobežojumi.
11. Turpināsies darbi Zirgu salā – projekta "Brīvdabas sporta un aktīvās atpūtas centra Zirgu salā izveide. 5. kārta".  
12. Turpināsies asfalta seguma ielu bedrīšu remonts.
13. Turpināsies grants seguma brauktuves pārbūve Jāņa Asara, Kviešu un A. Klints ielā.
14. Turpināsies pilsētas lietus ūdens kanalizāciju sistēmu tīrīšana.
15. Jūrmalas parkā turpināsies seguma atjaunošana pēc lietus ūdens kolektora izbūves posmā no Peldu ielas līdz Daugavas stadionam.
16. Turpināsies ietves un veloceļa izbūves darbi 14. novembra bulvāra posmā starp Grīzupes un Pulvera ielu – gar dzīvnieku patversmi "Lauvas sirds".
17. Turpināsies bijušās Hoijeres kundzes viesnīcas restaurācijas un pārbūves darbi par muzeja ēku Kungu ielā 24. Sakarā ar ēkas būvdarbiem Kungu ielā un arī Bāriņu ielā ir noteikti satiksmes ierobežojumi.
18. Turpināsies estrādes "Pūt, vējiņi!" pārbūve un koncertdārza iekļaušana Jūrmalas parkā, izveidojot jaunus apstādījumus un labiekārtojumu agrāk nožogotajā parka teritorijā.
19. Turpināsies dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība un teritorijas labiekārtošana Salmu ielā 53, kur būs dzīvesvieta bērnunama audzēkņiem kopā ar atbalsta personālu.
20. Turpināsies apgaismojuma izbūve iebrauktuvē starp Mežu ielu 62 un Mežu ielu 64 un iebrauktuvē no Studentu rotas ielas līdz īpašumam Ģen.Baloža ielā 4.
21. Turpināsies apgaismojuma kabeļu nomaiņa M. Ķempes pieminekļa laukumā Uliha ielā 42.
22. Notiks ielu apgaismojuma ikdienas uzturēšanas darbi, kas ietver izdegušo spuldžu nomaiņu, regulāru iekārtu pārbaudi, balstu taisnošanu un citus darbus.

Par Komunālās pārvaldes atbildībā esošajiem jautājumiem iedzīvotājus aicinām zvanīt pārvaldes diennakts dežurantam pa tālruni: 22 011 963.

Plašāku pasākumu plānu skatīt Liepājas pasākumu kalendārā kalendars.liepaja.lv.  
 
Informāciju sagatavoja Liepājas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa