Pirmdiena, 29.jūnijs
17.00 Administratīvā komisija, Jelgavas ielā 48.
Liepājas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis 29., 30.jūnijā un 3. jūlijā atradīsies atvaļinājumā.
Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks kultūras un sporta jautājumos Atis Deksnis no 29.jūnija līdz 17. jūlijam atradīsies atvaļinājumā.
Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības un sadarbības jautājumos Gunārs Ansiņš no 29.jūnija līdz 26. jūlijam atradīsies atvaļinājumā.

Otrdiena, , 30.jūnijs
15.00 Domes priekšsēdētāja vietnieks stratēģiskās plānošanas jautājumos Uldis Sesks Rīgā piedalīsies Latvijas Lielo pilsētu asociācijas kopsapulcē.

Trešdiena, 1.jūlijs
11.00 Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisija, tiešsaistē.
13.00 Sociālo lietu komisija, Ausekļa ielā 9.
14.00 Iepirkumu komisija, tiešsaistē.
16.00 Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, tiešsaistē.
Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis Rīgā tiksies ar Izglītības un zinātnes ministri un ministriju pārstāvjiem saistībā ar augstākās izglītības reformu.

Ceturtdiena, 2.jūlijs
8.10 Liepājas domes vadība informēs "Rietumu radio" klausītājus par aktualitātēm pašvaldībā.
9.30 Apstādījumu uzraudzības komisija, izbraukuma sēde.
15.30 Dzīvokļu komisija, tiešsaistē.

Komunālās pārvaldes plānotie darbi
1. Notiks ielu brauktuvju un sadalošo zaļo joslu uzturēšana atbilstoši vasaras sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
2. Notiks veloceļu uzturēšana atbilstoši vasaras sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
3. Notiks sabiedriskā transporta pieturvietu uzturēšana atbilstoši vasaras sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
4. Turpināsies pilsētas apstādījumu kopšana – tiks mēsloti, atjaunoti zālieni, košumkrūmi, rozes un ziemcietes, izgriezti un novākti sausie zari, zāle, lapas, nobiras, rušināti, ravēti, laistīti jaunie puķu stādījumi, pļauti zālieni un veikti citi uzturēšanas darbi.
5. Notiks jauno koku stādījumu kopšana un laistīšana.
6. Notiks pludmales teritorijas un inventāra ikdienas uzturēšanas darbi. Strādās pludmales glābēju dienests.
7. Peldu ielas posma pārbūves būvdarbi ir pabeigti un satiksme šeit atjaunota. Būvnieks SIA "A–Land" gatavo dokumentus, kas nepieciešami, lai posmu nodotu ekspluatācijā.
8. Turpināsies Cukura ielas posma no Grīzupes līdz Nākotnes ielai infrastruktūras pārbūve. Līdz 10. novembrim ir noteikti satiksmes ierobežojumi. Autovadītāji aicināti uzmanīgi sekot līdzi ceļu satiksmes zīmēm un norādēm! Projekta īstenošanas termiņš – 2021. gada 29. decembris. Būvdarbus veic SIA "CTB".
9. Turpināsies darbi Zirgu salā – projekta "Brīvdabas sporta un aktīvās atpūtas centra Zirgu salā izveide. 5.kārta". Darbu veicējs SIA CTB izbūvē asfaltētu celiņu, kas būs piemērots velosatiksmei un skrituļošanai, kā arī skeitparka laukumu un veic teritorijas labiekārtošanu.
10. Turpināsies Dorupes ielas pārbūves darbi. Līdz š.g. jūlijam ir noteikti satiksmes ierobežojumi. Autovadītāji aicināti uzmanīgi sekot līdzi ceļu satiksmes zīmēm un norādēm! Dorupes ielā atjauno bojāto asfalta segumu un izbūvē jaunu asfalta segumu līdz šim grantētajā posmā līdz Zirņu ielai, kā arī izbūvē lietus ūdens kanalizācijas sistēmu. Būvdarbus veic SIA "CTB".
11. Turpināsies asfaltbetona seguma pārbūve Liedaga ielas posmā (līdz Jūrmalas parkam). Darbus veic SIA "CTB".
12. Turpināsies Laivu ielas pārbūve. Darbus veic SIA "A–Land".
13. Turpināsies grants seguma pārbūve uz asfalta segumu Medzes ielas posmā no Ziemupes ielas līdz iebrauktuvei īpašumā Pulvera ielā 28. Darbus veic SIA "CTB".
14. Turpināsies asfaltbetona seguma atjaunošana Vecliepājā: Vaiņodes ielas posmā no Ganību līdz Ventas ielai, Pērkones iela posmā no Uliha līdz Siguldas ielai, Toma ielas posmā no Vītolu līdz Republikas ielai, Klaipēdas ielas posmā gar Centrālkapiem (vecais Bernātu ceļš) un Krusta ielā. Darbus veic SIA "CTB".
15. Turpināsies asfaltbetona seguma atjaunošana Jaunliepājā: Rīgas ielas posmā no Tramvaju tilta līdz Raiņa ielai. Darbus veic SIA "CTB".
16. Turpināsies iekškvartālu ielu posmu atjaunošana Vecliepājā: Dunikas ielas posmā no Ganību ielas līdz Rojas ielai, Tiesu ielā, M. Ķempes ielā 5, Ed. Tisē ielā, Airītes ielā, Vaiņodes ielā un Reiņa meža ielā Darbus veic SIA "A–Land".
17. Turpināsies iekškvartālu ielas atjaunošana Karostā – Atmodas bulvārī un Tosmarē – Pāvilostas ielā. Darbus veic SIA "A–Land".
18. Notiks grants seguma ielu apstrāde ar pretputekļu maisījumu.
19. Turpināsies asfalta seguma ielu bedrīšu remonts.
20. Turpināsies ceļu horizontālo apzīmējumu atjaunošana.
21. Turpināsies betona bruģa seguma atjaunošana uz ietvēm pilsētas centrā.
22. Turpināsies dabīgā akmens bruģa seguma atjaunošana Fr. Brīvzemnieka ielas posmā no Jūras ielas virzienā uz Veco ostmalu.
23. Turpināsies pilsētas lietus ūdens kanalizāciju sistēmu tīrīšana.
24. Jūrmalas parkā turpināsies lietus ūdens kolektora izbūve posmā no Peldu ielas līdz "Daugavas" stadionam, līdz ar to būs slēgti atsevišķi gājēju celiņa posmi. Būvdarbi nepieciešami, lai novērstu parka teritorijas applūšanu lietavu laikā. Darbus veic SIA "A–Land" atbilstoši SIA "IGORSEN" izstrādātajam būvprojektam.
25. Alejas ielā, pie J. Čakstes 10. skolas, turpināsies gājēju pārejas izbūve. Darbu veic "CTB".
26. Turpināsies bijušās Hoijeres kundzes viesnīcas restaurācijas un pārbūves darbi par muzeja ēku Kungu ielā 24. Sakarā ar ēkas būvdarbiem Kungu ielā un arī Bāriņu ielā ir noteikti satiksmes ierobežojumi. Autovadītāji aicināti uzmanīgi sekot līdzi ceļu satiksmes zīmēm un norādēm!
27. Turpināsies biroju ēkas Peldu ielā 5 pārbūve un teritorijas labiekārtošana. Galvenais būvuzņēmējs – a/s UPB.
28. Turpināsies estrādes "Pūt, vējiņi!" pārbūve un koncertdārza iekļaušana Jūrmalas parkā, izveidojot jaunus apstādījumus un labiekārtojumu agrāk nožogotajā parka teritorijā. Pārbūves projektu izstrādājis SIA "Livland Group" un arhitekts Mikus Lejnieks, būvdarbu veicējs – SIA "Bildberg". Darbi turpināsies līdz 2021.gada beigām.
29. Notiks ielu apgaismojuma ikdienas uzturēšanas darbi, kas ietver izdegušo spuldžu nomaiņu, regulāru iekārtu pārbaudi, balstu taisnošanu un citus darbus.

Par Komunālās pārvaldes atbildībā esošajiem jautājumiem iedzīvotājus aicinām zvanīt pārvaldes diennakts dežurantam pa tālruni: 22 011 963.

Plašāku pasākumu plānu skatīt Liepājas pasākumu kalendārā kalendars.liepaja.lv.
 
Informāciju sagatavoja Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa