Liepājas domes sēdes darba kārtība 17.septembrī pulksten 12. Sēdē notiks, izmantojot videokonferenču rīku ZOOM.

(jautājums, ziņotājs)
1. Par projektu "Tehnoloģiskās inovācijas publiskās drošības uzlabošanai". G.Ansiņš

2. Par projektu “Krasta nostiprinājumu izbūve gar Baltijas jūras krastu”. G.Ansiņš

3. Par mantisko ieguldījumu. G.Ansiņš

4. Par vienotu reģionālā un pilsētas nozīmes maršruta abonementa biļetes izveidi. J.Vilnītis

5. Par grozījumiem saistošajos noteikumos. J.Vilnītis

6. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2012.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr.14 "Naudas Balvu par izciliem sasniegumiem
Sportā piešķiršanas kārtība un apmērs". A.Deksnis

7. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2018.gada 18.janvāra nolikumā Nr.2 "Liepājas 8.vidusskolas nolikums". H.Valcis

8. Par grozījumu Liepājas pilsētas domes 2016.gada 19.maija nolikumā Nr.11 "Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskolas nolikums". H.Valcis

9. Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2018.gada 13.septembra nolikumā Nr.37 "Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde “Gulbītis” nolikums". H.Valcis

10. Par grozījumiem atsevišķu Liepājas pilsētas domes komisiju sastāvos. V.Vitkovskis

11. Par Liepājas pilsētas Vēlēšanu komisijas locekļa aizstāšanu. A.Deksnis

12. Par atteikumu spēļu zāles atvēršanai. J.Vilnītis

13. Par lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabaliem Dorupes ielā 38 un Caunu ielā 38A, Liepājā, un saistošo noteikumu apstiprināšanu. L.Matisone

14. Par zemesgabala Labraga ielā 11 iznomāšanu. L.Rjazanova

15. Par zemesgabala Turaidas ielā 10A, blakus nekustamajiem īpašumiem Turaidas 10 un 12, daļas iznomāšanu. L.Rjazanova

16. Par zemesgabala Dārtas ielā 27 40/144 domājamo daļu zemes nomas līguma pārjaunošanu. L.Rjazanova

17. Par zemesgabala Spīdolas ielā 49 daļas un Jaunprojektētās ielas daļas nomas līgumu termiņu pagarināšanu. L.Rjazanova

18. Par zemesgabala Miltu ielā 3 nomas līguma izbeigšanu. L.Rjazanova

19. Par nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala Jelgavas ielā 39 atsavināšanu. E.Striks

20. Par apbūvēta zemesgabala Ķieģeļu ielā 35A nodošanu atsavināšanai.  E.Striks

21. Par nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala Kuldīgas ielā 26A atsavināšanu. E.Striks

22. Par nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala Miltu ielā 3 atsavināšanu. E.Striks

23. Par nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala Šaurā ielā 6 atsavināšanu. E.Striks

24. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 12-50 atsavināšanu. M.Šveiduks

25. Par dzīvokļa īpašuma Katedrāles ielā 11-37 atsavināšanu. M.Šveiduks

26. Par dzīvokļa īpašuma Krūmu ielā 36-24 atsavināšanu. M.Šveiduks

27. Par dzīvokļa īpašuma Lazaretes ielā 3-9 atsavināšanu. M.Šveiduks

28. Par dzīvokļa īpašuma Mežu ielā 53-72 atsavināšanu. M.Šveiduks

29. Par dzīvokļa īpašuma Ugāles ielā 7-10 atsavināšanu. M.Šveiduks

30. Par dzīvokļa īpašuma Baltijas ielā 11-33 izsoles rezultātu apstiprināšanu. G.Skorobogatova

31. Par nekustamā īpašuma Krūmu ielā 39 izsoles rezultātu apstiprināšanu. G.Skorobogatova

32. Par dzīvokļa īpašuma Mežmalas ielā 3-32 izsoles rezultātu apstiprināšanu. G.Skorobogatova

33. Par dzīvokļa īpašuma Pāvilostas ielā 2-65 izsoles rezultātu apstiprināšanu. G.Skorobogatova

34. Par dzīvokļa īpašuma Toma ielā 7-95 izsoles rezultātu apstiprināšanu. G.Skorobogatova

35. Par dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 7-62 izsoles rezultātu apstiprināšanu. G.Skorobogatova

36. Par dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 7-74 izsoles rezultātu apstiprināšanu. G.Skorobogatova

37. Par dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 8-63 izsoles rezultātu apstiprināšanu. G.Skorobogatova

38. Par nekustamā īpašuma Mirdzas Ķempes ielā 16A atkārtotu izsoli. E.Striks

Domes priekšsēdētājs J.Vilnītis