Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes sēde darba kārtība ceturtdien, 16.septembrī, pulksten 12.

(jautājums ziņotājs)   


1.Par Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam pielikuma Nr.2.2. “Investīciju plāns 2015.-2020.gadam" aktualizēšanu (spēkā līdz jaunas Attīstības programmas apstiprināšanai). G. Ansiņš
2.Par grozījumiem 2017.gada 12.oktobra saistošajos noteikumos Nr.17 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā". L.Matisone
3.Par grozījumu saistošajos noteikumos. J.Vilnītis
4.Par stipendijām atbalstāmajām specialitātēm. J.Vilnītis
5.Par vienošanos par grozījumiem Sadarbības līgumā Nr.SAD/JIC 2018/057/JI. J.Vilnītis
6.Par līguma noslēgšanu ar valsts akciju sabiedrību "Ceļu satiksmes drošības direkcija". U.Sesks
7.Par starpresoru vienošanos ar LSEZ. U.Sesks
8.Par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa atkārtotu iecelšanu. U.Sesks
9.Par pastāvīgo komiteju pārraudzībā izveidoto komisiju sastāviem. G.Ansiņš
10.Par Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas izveidošanu. G.Ansiņš
11.Par Liepājas pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas klašu saraksta apstiprināšanu. V.Vitkovskis
12.Par lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. U.Hmieļevskis
13.Par grozījumu 2021.gada 18.marta lēmumā Nr.97/3. U.Hmieļevskis
14.Par Liepājas pilsētas Jūras sauszemes piekrastes joslas (vieta Nr.D1) daļas zemes
nomas tiesības izsoles rezultātu apstiprināšanu. M.Šveiduks
15.Par zemesgabala Brīvostas ielā daļas nomu. M.Šveiduks
16.Par zemesgabala Parka ielā, blakus nekustamajiem īpašumiem Ezermalas ielā 1 un 1A, daļu nomu. M.Šveiduks
17.Par zemesgabala Ventspils ielā 36 nomas maksas samazinājumu. M.Šveiduks
18.Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 8V-56 atsavināšanu. U.Lipskis
19.Par dzīvokļa īpašuma Katedrāles ielā 11-46 atsavināšanu. U.Lipskis
20.Par dzīvokļa īpašuma Mežmalas ielā 7-34 atsavināšanu. U.Lipskis
21.Par dzīvokļa īpašuma Skrundas ielā 20-43 atsavināšanu. U.Lipskis
22.Par dzīvokļa īpašuma Talsu ielā 43-22 atsavināšanu. U.Lipskis
23.Par dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 1-34 atsavināšanu. U.Lipskis
24.Par kopīpašuma domājamo daļu Bernātu ielā 3 atsavināšanu. U.Lipskis
25.Par dzīvokļa īpašuma Aisteres ielā 3-61 nosacīto cenu. U.Hmieļevskis
26. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 12A-15 nosacīto cenu. U.Hmieļevskis
27. Par dzīvokļa īpašuma Atmodas bulvārī 14B-51 nosacīto cenu. U.Hmieļevskis
28.Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 11-34 nosacīto cenu. U.Hmieļevskis
29.Par dzīvokļa īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 15-22 nosacīto cenu. U.Hmieļevskis
30.Par dzīvokļa īpašuma Klāva Ukstiņa ielā 33-2 nosacīto cenu. U.Hmieļevskis
31.Par dzīvokļa īpašuma Krišjāņa Valdemāra ielā 80-24 nosacīto cenu. U.Hmieļevskis
32.Par dzīvokļa īpašuma Rojas ielā 7-90 nosacīto cenu. L.Rjazanova
33.Par dzīvokļa īpašuma Šaurajā ielā 2-3 nosacīto cenu. L.Rjazanova
34.Par dzīvokļa īpašuma Uliha ielā 39/41-5 nosacīto cenu. L.Rjazanova
35.Par dzīvokļa īpašuma Vānes ielā 9-44 nosacīto cenu. L.Rjazanova
36.Par dzīvokļa īpašuma Viršu ielā 5-10 nosacīto cenu. L.Rjazanova
37.Par nekustamā īpašuma Vecajā ostmalā 56 atkārtotu izsoli. L.Rjazanova