Pirmdiena, 18.oktobris
17.00 Administratīvā komisija, tiešsaistē.

Sākas skolēnu brīvlaiks.

Otrdiena, 19.oktobris

10.00 Iedzīvotāju pieņemšana pie Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja Gunāra Ansiņa.

Trešdiena, 20.oktobris
13.00 Forums – diskusija "Ceļā uz atbildīgu, zaļāku ražošanu – starts Liepājā", tiešsaistē: Delfi.lv, Leta.lv, Liepājas pilsētas un Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas Facebook kontos.

13.00 Skolu direktoru vietnieku mācību darbā seminārs, tiešsaistē.

13.00 Sociālo lietu komisija, Veidenbauma ielā 3.

14.00 Iepirkumu komisija, Rožu iela 6,  207. telpā.

Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, elektroniski.

Ceturtdiena, 21.oktobris
13.00 Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju informatīvais seminārs, tiešsaistē.

15.30 Dzīvokļu komisija, tiešsaistē.

Piektdiena, 22.oktobris
Notiek lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabalam Krūmu ielā 39, Liepājā, 1. redakcijas publiskā apspriešana. Publiskās apspriešanas termiņš: līdz 24.oktobrim. Vairāk: https://www.liepaja.lv/aktualas-apspriesanas/

Komunālās pārvaldes plānotie darbi
1. Notiks ielu brauktuvju un sadalošo zaļo joslu uzturēšana atbilstoši rudens sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
2. Notiks veloceļu uzturēšana atbilstoši rudens sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
3. Notiks sabiedriskā transporta pieturvietu uzturēšana atbilstoši rudens sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
4. Notiks nolauzto vai izzāģēto koku celmu frēzēšana.
5. Pilsētas apstādījumos notiks dzīvžogu apgriešana, zālienu pļaušana, puķu dobju ieziemošana, soliņu labošana un tīrīšana un citi zaļo teritoriju uzturēšanas darbi un sagatavošanās ziemas sezonai.
6. Laukumos, skvēros un ielās turpināsies vasaras puķu trauku, podu un piramīdu demontāža un nogādāšana noliktavā.
7. Lai nodrošinātu ceļu un krustojumu pārskatāmību, turpināsies gar ielu malām augošo koku atvašu apgriešana.
8. Turpināsies būvdarbi grants seguma pārbūves objektos Riņķu ielā no Skuju līdz Stārķu ielai un Skuju ielā no Meža līdz Ventspils ielai.
9. Turpināsies Miera ielas pārbūve starp Zirņu un Dzērves ielu. Šeit paredzēta lietus ūdens kanalizācijas izbūve, seguma asfaltēšana un bruģētu ietvju izbūve.
10. Ir pabeigti visi galvenie Roņu ielas pārbūves un pludmales izejas labiekārtošanas darbi posmā no Uliha ielas līdz īpašumam Roņu ielā 4  un kāpu zonā, tāpēc iela atvērta satiksmei. Taču turpinās atsevišķu labiekārtojuma elementu uzstādīšana un citi nobeiguma darbi, kā arī dokumentācijas sagatavošana būvobjektu nodošanai ekspluatācijā.
11. Turpināsies Ezermalas ielas un gājēju tilta pār Tirdzniecības kanālu pārbūve. Noteikti satiksmes ierobežojumi.
12. Turpināsies Liepājas centrālās pludmales izeju pārbūve, līdz ar to ir ierobežota kustība pa Jūrmalas parka pastaigu un veloceļu.
13. Turpināsies koncertdārza "Pūt, vējiņi!" pārbūve un koncertdārza iekļaušana Jūrmalas parkā, izveidojot jaunus apstādījumus un labiekārtojumu agrāk nožogotajā parka teritorijā.
14. Turpināsies dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība un teritorijas labiekārtošana Salmu ielā 53, kur būs dzīvesvieta bērnunama audzēkņiem kopā ar atbalsta personālu.
15. Turpinās Kārļa Zāles laukuma pārbūves darbi. Būvdarbu zonā ir ierobežota satiksme, sašaurinot ceļa braucamo daļu visā K. Zāles laukuma garumā, šeit  nevar arī vairs novietot automašīnas un, braucot no centra puses, nav atļauts veikt labo pagriezienu uz tirdzniecības centra "Ostmala" pazemes autostāvvietu vai DUS "Neste". Iebraukt un izbraukt uz šīm vietām var tikai no Bāriņu ielas puses. Ikviens satiksmes dalībnieks ir aicināts būt uzmanīgam un sekot līdzi izvietotajām ceļa zīmēm.
16. Notiks ielu apgaismojuma ikdienas uzturēšanas darbi, kas ietver izdegušo spuldžu nomaiņu, regulāru iekārtu pārbaudi, balstu taisnošanu un citus darbus.
17. Pilsētas ielās, parkos un skvēros turpināsies jaunā dizaina atkritumu urnu uzstādīšana, kas ir iepriekšējos gados uzsāktās atkritumu urnu nomaiņas un skaita palielināšanas plāna daļa.
18. Turpināsies ietves izbūve Imantas ielā, posmā no Neatkarības rotas ielas līdz Turaidas ielai.
19. Turpināsies gājēju celiņa izbūve Jūrmalas parkā, starp stadionu "Daugava" un palīgstadionu virzienā uz jaunbūvēto kafejnīcas ēku.
20. Turpināsies apgaismojuma izbūve O. Kalpaka ielā un atsevišķas ietves posmam no Pulvera ielas līdz O. Kalpaka tiltam, kā arī apgaismojuma izbūve Rudbāržu ielā, posmā no Jaunās ielas līdz Kungu ielai.
21. Turpināsies dabīgā akmens bruģa seguma atjaunošana Zaķu ielā, starp Vidusceļa un Sudrabu Edžus ielu. Darbus veic SIA CTB. Būvdarbu tuvumā ir noteikti satiksmes ierobežojumi.

Par Komunālās pārvaldes atbildībā esošajiem jautājumiem iedzīvotājus aicinām zvanīt pārvaldes diennakts dežurantam pa tālruni: 22 011 963.

Lai paplašinātu iespējas iedzīvotājiem ērtāk nodot informāciju par uzlabojumiem pilsētvidē, kā arī veicinātu saziņu ar Liepājas pašvaldību, izveidota mobilā lietotne ar nosaukumu "Liepājas pilsēta". Lietotnē sākotnēji iekļautas četras funkcijas:
• informēt par nepieciešamajiem uzlabojumiem pilsētvidē,
• izplānot braucienu pilsētas sabiedriskajā transportā,
• iepazīties ar gaidāmajiem pasākumiem un norisēm,
• saņemt svarīgākos paziņojumus no pašvaldības.

Informāciju sagatavoja Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.