Liepājas pašvaldības konsolidētā budžeta faktiskie ieņēmumi pērn sasnieguši 109,93 miljonus eiro, kas ir par 1,76% vairāk, nekā plānots, savukārt  izdevumi bijuši 101,45 miljoni eiro.

Par to liecina šodien domes sēdē pieņemtais Liepājas pilsētas pašvaldības 2014.gada pārskats, raksta aģentūra LETA.

50,2% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem veido nodokļu ieņēmumi, 39,5% – transfertu ieņēmumi mērķdotāciju un dotāciju veidā no valsts budžeta un Eiropas Savienības struktūrfondiem, 8,4% – budžeta iestāžu ieņēmumi, savukārt 1,9% – nenodokļu ieņēmumi.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi pērn sasnieguši 37 miljonus eiro, kas ir par 6,1% vairāk nekā 2013.gadā. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumus 2014.gadā galvenokārt ietekmējusi tautsaimniecībā nodarbināto skaits un atalgojums.

Nekustamā īpašuma nodoklī par ēkām un parādu maksājumi iekasēti 2,72 miljonu eiro apjomā. Ieņēmumu plāns izpildīts par 99,4%.

Lielākie nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji 2014.gadā bija maksātnespējīgā AS "Liepājas metalurgs", Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA "Lauma Fabrics", SIA "Altrade", SIA "Ektornet Commercial Latvia", SIA "Hiponia", AS "LPB", AS "Tosmares kuģubūvētava", SIA "Rameka", VAS "Latvijas Dzelzceļš", SIA "Liepājas kafijas fabrika", SIA "SC Liepāja", SIA "Baltic Agro" un Aloizs Norkus.