Ar domes 21.marta lēmumu šā gada budžeta grozījumos iekļauts arī finansējums 50 000 eiro apmērā pašvaldības sniegto pakalpojumu digitalizācijai.

Domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa sniedza šādu skaidrojumu par šo līdzekļu izlietojumu:

"2018. gadā tika ieguldīts liels darbs un veikts apkopojums par Liepājas pilsētas pašvaldībā iespējamiem digitalizējamajiem pakalpojumiem, piemēram, kā ērtāk un vienkāršāk apmaksāt dažādus nodokļus, pieteikt bērnus izglītības iestādēs, modernizēt sabiedriskā transporta sniegtos pakalpojumus u.c. Tika apzinātas visas nozares un sastrukturizēts, kuri pakalpojumi digitalizējami primāri, kuri sekundāri.

Galvenais mērķis ir piedāvāt modernus risinājumus, kas ļautu iedzīvotājiem ērtāk izmantot pašvaldībā pieejamos pakalpojumus.

Pamatojoties uz minēto izpēti, tika izveidota darba grupa, kas nodarbojas ar iepirkumu dokumentācijas izstrādi un procesa koordinēšanu".

Izveidotās darba grupas vadītājs ir izpilddirektora vietnieks nekustamo īpašumu jautājumos Mārtiņš Tīdens, darba grupā iekļauta arī Publisko iepirkuma daļas vadītāja Andra Kalniņa, Datu aizsardzības daļas vadītājs Edgars Āboliņš, Administratīvās daļas kvalitātes vadītāja Iveta Stūre, IT daļas vadītāja Iveta Lapiņa un juriste Aija Mickus.

"50 000 paredzēti konkrētiem pakalpojumiem, bet to, kuriem precīzi, darba grupa sapratīs pēc iepirkuma, kad skaidrs, cik kas maksā," portālam skaidroja Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja Zita Lazdāne.