Liepājas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi šī gada pirmajā pusgadā bijuši 38 032 204 eiro apmērā, kas atbilst 55 procentiem no visam gadam plānotā.

Par to liecina Liepājas pilsētas domes pastāvīgajā Finanšu komitejas sēdē šodien, 11.augustā, apstiprinātais ziņojums, informē Liepājas domes priekšsēdētāja padomnieks sabiedrisko attiecību jautājumos Andrejs Rjabcevs.

Saskaņā ar Finanšu pārvaldes apkopoto informāciju pašvaldības budžetā līdz 1.jūlijam ieņēmumi bijuši nedaudz vairāk par 38 miljoniem eiro, no kuriem lielākā daļa nodokļu ieņēmumi – 16 510 583 eiro iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi, 2 946 161 eiro nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi un 160 917 eiro ieņemti no azartspēļu nodokļa maksājumiem.

“Apkopojot jaunākos budžeta datus, redzams, ka budžeta ieņēmumu sadaļa pildās saskaņā ar gada plānu un šobrīd nav pamata runāt ne par būtisku iztrūkumu, ne arī līdzekļu pārpalikumu. Lielākās ieņēmumu pozīcijas ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi un proporcionāli nedaudz vairāk iekasēts no nekustamā īpašuma nodokļa, taču tas jau bija sagaidāms, ņemot vērā, ka liela daļa iedzīvotāju norēķinās gada sākumā uzreiz pēc maksājuma paziņojuma saņemšanas, nevis dala maksājumu pa daļām,” komitejā skaidroja domes izpilddirektora vietnieks finanšu jautājumos Ronalds Fricbergs.

Pašvaldības budžetā pirmajā pusgadā ieskaitīti arī 14,3 miljoni eiro no valsts budžeta, kas paredzēti transfertu maksājumiem noteiktu uzdevumu veikšanai, piemēram, mērķdotācijas pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai, sporta programmu īstenošanai, sociālo pakalpojumu nodrošināšanai u.c.

Kopumā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu sadaļa šim gadam plānota 68 956 322 eiro apmērā, no kuriem lielākā daļa ir nodokļu un nenodokļu ieņēmumi, kā arī transfertu maksājumi noteiktu uzdevumu veikšanai un pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumi.