Biedrības "Sabiedrības par atklātību – Delna" veiktajā Pašvaldību atklātības indeksa prezentācijā Liepājas pašvaldībai atzinīgs vērtējums, teikts Liepājas domes feisbuka lapā.

Ziņojumā īpaši uz Latvijas fona izcelta Liepājas pašvaldības domes un komiteju sēžu protokolu, darba kārtību un audioierakstu publiskošana.

"Šī pašvaldība ir pierādījusi, ka noteikumi ir viena lieta, bet laba prakse – pavisam cita, un ir publicējusi protokolus, domes deputātu balsojumus ne vien attiecībā uz vispārējām domes sēdēm, bet arī domes komitejām. Liepājas pašvaldību var uzskatīt par lielisku piemēru tam, uz ko pašvaldībām būtu jātiecas, publicējot domes sēžu protokolus un ierakstus, jo tā sniedz šo informāciju lietotājam draudzīgā veidā gan par kopsapulcēm, gan par komiteju sēdēm," lasāms Pašvaldību atklātības indeksa publikācijā.

Liepājas pašvaldībai ir svarīgi nodrošināt informācijas pieejamību, tādēļ arī turpmāk apzināsim, kā sabiedrībai nozīmīgu informāciju apkopot un publicēt, lai tā būtu pieejama ikvienam ērtā un saprotamā formātā.

"Pašvaldību atklātības indekss" ir pilotpētījums, kura mērķis ir novērtēt 41 Latvijas pašvaldības un 10 Norvēģijas pašvaldību atklātības līmeni, novērtējot informācijas atklāšanas apjomu to tīmekļa vietnēs.