Ceturtdien, 14.oktobrī, domes sēdē apstiprināti Liepājas valstspilsētas 2021.gada budžeta grozījumi 8,1 miljona eiro apmērā, jo precizētas pašvaldības ieņēmumu prognozes un nenodokļu ieņēmumi, kā arī no valsts budžeta saņemtās mērķdotācijas un dažādu projektu finansēšanai nepieciešamās summas, informē Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja Zita Lazdāne.

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi kopā ar finansēšanas daļu palielinās par 8 151 754 eiro t.sk. valsts mērķdotācijas un transferti par 6 941 765 eiro, pašvaldības pamatbudžets par 1 461 392 eiro, bet maksas pakalpojumi tiek samazināti par 251 403 eiro.

Lielākā izdevumu daļa jeb par 3 543 132 eiro palielināta mērķdotācija pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, 300 000 eiro paredzēti saistībā ar degvielas indeksāciju un novirzīti Liepājas sabiedriskā transporta vajadzībām.

165 600 eiro paredzēti dažādu Liepājā esošo sporta klubu darbības nodrošināšanai, 28 617 eiro piešķirti SIA “Liepājas Leļļu teātris" deleģēto funkciju nodrošināšanai un 10 000 eiro – mārketinga aktivitāšu nodrošināšanai Liepājas Universitātei.

Tāpat deputāti lēma piešķirt 84 533 eiro Liepājas vispārizglītojošo skolu izglītojamo nodrošināšanai ar brīvpusdienām un 65 000 eiro atvēlēti Liepājas 7. vidusskolai sanitāro mezglu remontam sākumskolas korpusā.

Domes sēdē tika lemts arī par 64 885 eiro piešķiršanu 17.–19. gadsimta interjera muzeja "Hoijeres kundzes viesu nams" telpu inventāra iegādei, kā arī 26 430 eiro atvēlēti pilsētas dekorēšanai Ziemassvētku noformējumā.

Budžeta grozījumos 50 000 eiro liels finansējums paredzēts arī Liepājas valstpilsētas pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai.

Domes sēdē deputāti lēma par 576 000 eiro aizņēmuma ņemšanu projekta "Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas būvniecība Liedaga iela 6, Liepājā" realizēšanai.

Kopumā pašvaldības pamatbudžeta izdevumus kopā ar finansēšanas daļu plānots palielināt par 8 151 754 eiro , līdz ar to 2021.gada kopējie Liepājas budžeta izdevumi ir 130,25 milj. eiro.