Sestdien, 19.jūnijā, domes sēdē apstiprināti Liepājas pilsētas 2021.gada budžeta grozījumi 3,97 miljonu eiro apmērā, jo precizētas pašvaldības ieņēmumu prognozes un nenodokļu ieņēmumi, kā arī no valsts budžeta saņemtās mērķdotācijas un dažādu projektu finansēšanai nepieciešamās summas, informē Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja Zita Lazdāne.

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi kopā ar finansēšanas daļu palielinās par 3 975 854 eiro t.sk. valsts mērķdotācijas un transferti – 913 989 eiro, pašvaldības pamatbudžets par 3 009 563 eiro un maksas pakalpojumi par 52 302 eiro.

Lielākā daļa no budžeta grozījumiem skar trīs miljonu eiro novirzīšanu bijušās rūpnīcas "Liepājas metalurgs" teritorijas attīstības programmas īstenošanai. Šī programma paredz bijušo rūpnīcas "Liepājas metalurgs" teritoriju pārveidot par jaunu, atvērtu un zaļu industriālo teritoriju, kas būtu piemērota mūsdienu industriālo investoru prasībām, ilgtermiņā izveidojot 21. gadsimtam atbilstošus uzņēmumus un radot 2000–3000 jaunas darba vietas.

Ņemot vērā Eiropas Komisijas līdzšinējo noteikto zaļo kursu prioritātēm, mainīgo ekonomisko vidi un augsto nepieciešamību pēc ilgtspējīgas un videi draudzīgas industrializācijas attīstības pilsētā, Liepājas pilsētas pašvaldība kopīgi ar Liepājas SEZ pārvaldi saredz iespēju bijušās rūpnīcas "Liepājas metalurgs" teritorijas revitalizēt un atgriezt ekonomiskā apritē, tādējādi veidojot jauna tipa industriālos parkus.

Lai nodrošinātu uzņēmuma "Liepājas metalurgs" vēsturiskās teritorijas efektīvu izmantošanu, pozitīvi ietekmētu Liepājas pilsētas ekonomisko attīstību, veicinātu eksportējošo uzņēmumu skaita un eksporta apjoma pieaugumu, palielinātu gan tiešo, gan netiešo nodokļu ieņēmumus valsts un pašvaldības budžetā, jau 2018. gadā starp Liepājas pilsētas domi un Ekonomikas ministriju tika noslēgts nodomu protokols par Industriālā parka attīstību, kam vēlāk sekoja lēmums par teritorijas attīstības plāna izstrādi. Uz to norāda arī piesaistītās auditorkompānijas AS "KPMG Baltics" veikts pētījums un sagatavotais ziņojums par bijušā metalurga teritorijas attīstības iespējām un aprēķiniem. Pamatojoties uz KPMG ziņojumu un teritorijas attīstības koncepcijas laikā veiktajiem aprēķiniem, bijušā "Liepājas metalurgs" teritorijā iespējams izvietot ap 360 tūkstošu kv.m. ēku, no kurām 270 tūkstoši kv.m. būtu jaunas ēkas. Lai to izveidotu, būtu nepieciešams aptuveni 40 miljonu eiro publiskais finansējums pamatinfrastruktūras izveidē un privātās investīcijas 375 miljonu eiro apmērā. Pie nosacījuma, ka ir pieejamas publiskās investīcijas pamatinfrastruktūras izbūvei un teritorijas sanācijai, saskaņā ar auditorkompānijas aprēķiniem, potenciālais darbinieku skaits šajā teritorijā tuvāko desmit gadu laikā varētu pārsniegt 3000 un pie patreizējo vidējo algu līmeņa nomaksātais nodokļu apjoms gadā radītu ikgadējo pienesumu valsts un pašvaldības budžetā 23,4–25,2 milj. eiro apmērā.

Budžeta grozījumos tāpat finansējums paredzēts arī vairākiem satiksmes infrastruktūras un drošības uzlabojumiem, kā arī pilsētvides uzturēšanas un uzlabošanas projektiem – 831 697 eiro piešķirts mikrorajonu pagalmu labiekārtošanai, 212 470 eiro līdzfinansējumam kultūras pieminekļu saglabāšanai, 30 000 eiro Meldru ielas tehniskās dokumentācijas izstrādei un 10 699 eiro bērnu spēļu laukuma Sila ielā 5 labiekārtošanas darbiem. SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" pamatkapitālā plānots ieguldīt 53 500 eiro auto stāvlaukuma paplašināšanai.

Deputāti lēma piešķirt 168 528 eiro pedagogu darba samaksas paaugstināšanai no 2021.gada 1.septembra, 34 836 eiro atvēlēt Metodiskā centra izveidošanai un 45 000 eiro – bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai.

Tāpat šodienas domes sēdē apstiprinātie budžeta grozījumi paredzēti dažādu projektu līdzfinansējumam, piemēram, 300 000 eiro atvēlēti piepūšamās futbola halles izveidošanai stadionā "Olimpija", 186 558 eiro paredzēti Skolas ielas posma pārbūvei un piegulošās teritorijas labiekārtojumam, 40 000 eiro projektam "Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide DI plāna realizēšanai", 25 000 eiro piešķirti projektam "Teātra iela 3 rekonstrukcija", kas paredz tehniskā projekta izstrādi, lai bijušās Latvijas bankas ēku varētu pielāgot teātra mazās zāles vajadzībām, 7 720 eiro paredzēti laivu ielaišanas vietas atjaunošanai Ezermalas ielā un 5 917 eiro projektam "Jauniešu atbalsta tīkls".

Kopumā pašvaldības pamatbudžeta izdevumus kopā ar finansēšanas daļu plānots palielināt par 3 975 854 eiro, līdz ar to 2021. gada kopējie Liepājas budžeta izdevumi ir 122 milj. eiro.