Ņemot vērā, ka Latvijā saslimstība ar "Covid-19" ir strauji pieaugusi un daudzviet uzliesmojumi ir bijuši saistīt tieši ar darba vidi, ievērojot Veselības ministrijas, Slimību profilakses un kontroles centra un epidemiologu norādījumus, Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijā ir izstrādāta un apstiprināta jauna kārtība apmeklētāju pieņemšanai un pašvaldības darba organizēšanai, informē Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja Zita Lazdāne.

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija ir atvērta apmeklētājiem, bet, lai iesniegtu dokumentus, tiktos ar Liepājas domes deputātiem, pašvaldības administrācijas vadību un speciālistiem, izstrādāta veselības drošības noteikumiem atbilstoša kārtība. Lai ierobežotu "Covid-19" izplatīšanās iespēju, noteikts, ka no 19.oktobra apmeklētājiem pašvaldības administrācijas telpās jālieto sejas maska, un, kā bija noteikts jau līdz šim, obligāti jāveic roku dezinfekcija, kā arī jāievēro divu metru distance. Pieņemšana pie darbiniekiem notiek tikai ar iepriekšēju pierakstu Apmeklētāju pieņemšanas centrā vai tam speciāli norādītās telpās. Pašvaldības darbiniekiem ir noteikts samazināt savstarpējo kontaktu skaitu un to ilgumu, tostarp sapulces organizējot attālināti tiešsaistē.

Liepājas pilsētas pašvaldības izpilddirektora izdotais rīkojums paredz visām struktūrvienībām izvērtēt iespēju veikt darbu attālināti, struktūrvienības ietvaros izveidojot klātienes un attālinātā darba grafiku un noteikumus. Savstarpējā komunikācija starp pašvaldības iestādēm, aģentūrām un kapitālsabiedrībām notiek telefoniski, e-pastos un citos elektroniskās saziņas tīklos.

Lai saslimšanas gadījumā ātrāk apzinātu iespējamās kontaktpersonas un novērstu saslimšanas izplatīšanos kolēģu un apmeklētāju vidū, visiem pašvaldības darbiniekiem ieteicams savos mobilajos tālruņos instalēt un lietot aplikāciju "Apturi Covid".

Tāpat Liepājas pilsētas pašvaldība aicina arī ikvienu uzņēmēju un iedzīvotāju šajā laikā ar vislielāko atbildību izturēties pret atbildīgo institūciju noteiktajiem ierobežojumiem valstī, kā arī higiēnas un profilakses pasākumiem ikdienā.