2022.gadā notikušas 16 Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes sēdes, kurās pieņemti 504 lēmumi, tostarp apstiprināti 25 saistošie noteikumi, 26 nolikumi un trīs noteikumi, par dažādiem nozīmīgiem jautājumiem, kas saistīti ar sociālo, izglītības, kultūras, sporta, finanšu, attīstības un citām jomām, informē Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

Šogad Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes deputātu sastāvā notikušas arī vairākas izmaiņas. Februārī atjaunotas deputātes Ludmilas Rjazanovas deputātes pilnvaras, izpildot nepieciešamās likuma prasības un uzrādot sadarbspējīgu sertifikātu. Uz deputātes pilnvaru apturēšanas laiku viņas vietā stājās nākamais kandidāts – Pāvels Sereda. Savukārt rudenī notika lielākas deputātu sastāva izmaiņas. Saistībā ar to, ka Atis Deksnis un Linda Matisone ievēlēti 14. Saeimā un no deputāta Agra Mertena saņemts iesniegums, kurā viņš informēja par savu pilnvaru nolikšanu, novembrī darbu Liepājas domē uzsāka trīs jauni deputāti – Madara Lapsa, Gints Ročāns un Salvis Roga, kurš arī ievēlēts par domes priekšsēdētāja vietnieku A. Dekšņa vietā.

Šogad sasauktās 16 domes sēdes kopumā noritējušas 13 stundu un 58 minūšu garumā – vidēji katrai sēdei ilgstot nedaudz mazāk par stundu. Domes sēdes ir atklātas un notiek vienu reizi mēnesī ceturtdienās. Papildus 12 ikmēneša regulārajām domes sēdēm, kas notika saskaņā ar iepriekš noteikto grafiku, tika sasauktas vēl arī četras ārkārtas sēdes.

Visas domes sēdes 2022.gadā apmeklējuši: Gunārs Ansiņš, Uldis Hmieļevskis, Modris Šveiduks, Edvīns Striks un Helvijs Valcis. Tāpat kopš mandāta atjaunošanas visas sēdes apmeklējusi arī Ludmila Rjazanova, kā arī Agris Mertens un Pāvels Sereda, kamēr pildīja savas deputāta pilnvaras. Abas domes sēdes, kas notikušas kopš deputātu pilnvaru iegūšanas, apmeklējuši arī Salvis Roga, Gints Ročāns un Madara Lapsa.

Saistībā ar attaisnotu prombūtni trijās no 16 domes sēdēm nav piedalījušies: Helēna Geriloviča un Vilnis Vitkovskis, bet vienā no sēdēm nav piedalījušies: Dace Bluķe, Jānis Vilnītis, Uldis Sesks, Uldis Lipskis, Linda Matisone un Atis Deksnis.

Domes deputātiem to noteiktajos pieņemšanas laikos šogad kopumā notikušas 64 tikšanās ar iedzīvotājiem. Visbiežāk iedzīvotāji tikās ar domes priekšsēdētāju Gunāru Ansiņu – kopumā 28 reizes. 17 iedzīvotāji tikās ar deputāti Ludmilu Rjazanovu, septiņi iedzīvotāji – ar Ati Deksni, pieci – ar deputātu Jāni Vilnīti, trīs – ar deputātu Salvi Rogu, kurš tikai kopš novembra sācis pildīt deputāta pienākumus, savukārt divi apmeklētāji bijuši pie deputātiem Helēnas Gerilovičas un Ulda Lipska. Pie pārējiem deputātiem 2022. gadā uz pieņemšanu nav reģistrēts neviens apmeklētājs.   

Tāpat šogad notikušas 49 pastāvīgo komiteju sēdes, kurās kopumā pieņemti 10 lēmumi. Trīs komitejas – izglītības, kultūras un sporta komiteja, Pilsētas attīstības komiteja un Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komiteja – katra šogad sasaukta 12 reizes, bet Finanšu komitejas sēdes notikušas 13 reizes.  

Jaunais domes un komiteju sēžu grafiks 2023. gadam ir jau zināms un apskatāms pašvaldības mājaslapā: liepaja.lv/domes-sedes/domes-sedes-2023-gada/.