Nesen portāls irliepaja.lv saņēma kāda liepājnieka, "mazas viesu mājas saimnieka" (vārdu lūdza neminēt) vēstuli ar jautājumiem, kuri, iespējams, ir arī citiem šajā nozarē strādājošiem – skatoties Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroja mājaslapu, redzams, ka pilsētā ir gandrīz 60 lielāku vai mazāku viesnīcu, viesu namu, apartamentu utt., kas piedāvā naktsmītnes. Portāls lūdza sniegt atbildes un skaidrojumus vairākām pašvaldības amatpersonām, kuru atbildes apkopoja domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja Zita Lazdāne.


Liepājnieks raksta: "Esmu nelielas viesu mājas īpašnieks Liepājā.  Aizvien vairāk uzdodu sev jautājumu, vai esmu šeit gaidīts un vai ir vērts strādāt Liepājā? Vai Liepājas vadība vēlas Liepāju izveidot par kūrortpilsētu? Tikai Liepājā, ja savu māju vasarā iznomā legāli un maksā nodokļus, pašvaldība paaugstina nekustamā īpašuma nodokli.


Nelegālie dzīvokļu izīrētāji turpina izīrēt, nemaksājot nodokļus.

Privātmājā vai dzīvoklī, veicot citas saimnieciskās darbības, – skaistumkopšana, autoserviss, pašvaldības apmaksāts aukļu pakalpojums utt. – nav paaugstināta nekustamā īpašuma nodokļu maksas. Vienīgais  izņēmums Liepājā ir īslaicīga izmitināšana.


Lūdzām pašvaldībai atļauju uzstādīt ceļa zīmes ar autostāvvietu mūsu klientiem (bijām gatavi maksāt), atteica, jo ielas ir publiskas, ja pašvaldība ir izbūvējusi, vienam uzņēmumam netiek iznomāts. Vai viesnīca "Līva" un "Roze" ir izbūvējušas pilsētas ielas? Domāju, ka nē, vienkārši daži ir priviliģētāki par mazajiem.


Tādēļ ir jautājums pašvaldībai, kāds ir mērķis – likvidēt mazos tūrisma uzņēmumus vai vienkārši no mums ir vieglāk paņemt un aizlāpīt budžetu? Ar Jūsu portāla palīdzību gribētu uzdot sekojošus jautājumus Liepājas pašvaldībai:


Cik [lielā mērā] "Līva" un "Roze" ir līdzfinansējušas ielu pārbūvi?


Cik reizes Liepājas pašvaldība ir atļāvusi ielas izmantot privātām stāvvietām, kuriem uzņēmumiem?


Vai visiem dzīvokļiem un privātmājām, kuras sniedz apartamentu īri, ir  paaugstināts nodoklis? Cik tādu ir Liepājā?


Vai citām nozarēm, kuras veic saimniecisko darbību šādos īpašumos, arī paaugstina nodokļa maksājumus? Ja jā, tad kurām un cik liels ir nodoklis?"


Atbildes sniedza Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas izpilddirektora vietnieki Didzis Jēriņš un Mārtiņš Tīdens, kā arī Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Finanšu pārvaldes Ieņēmumu daļas vadošā nodokļu ekonomiste Inna Vaskovska.


Jautājums: Vai Liepājas vadība vēlas Liepāju izveidot par kūrortpilsētu?


Atbilde: Liepāja jau šobrīd ir gan vietējo, gan ārvalstu viesu iemīļota atpūtas vieta. Pēdējo gadu laikā mērķtiecīgi strādāts, lai šo kūrortpilsētas statusu tikai nostiprinātu. Statistika apliecina, ka darba rezultāts – plašās reklāmas kampaņas, dažādu veidu tūrismu veicinoši pasākumi, aktivitātes un citas darbības jau sāk nest augļus. Aktuālie dati par tūrismu apmeklējumu liecina par to, ka Latvijas un arī citu valstu iedzīvotāji arvien biežāk izvēlas vasaras mēnešos apmeklēt Liepāju. Liepāja aiz Rīgas un Jūrmalas ir populārākā tūristu apmešanās vieta.


Jautājums: Tikai Liepājā, ja savu māju vasarā iznomā legāli un maksā nodokļus, pašvaldība paaugstina nekustamā īpašuma nodokli. Nelegālie dzīvokļu izīrētāji turpina izīrēt, nemaksājot nodokļus.


Atbilde: Gan Liepājas pilsētas pašvaldības finanšu pārvalde, gan Valsts ieņēmumu dienests savu iespēju robežās cenšas konstatēt visus izīrētājus un panākt nodokļu maksāšanu.


Jautājums: Privātmājā vai dzīvoklī veicot citas saimnieciskās darbības, – skaistumkopšana, autoserviss, pašvaldības apmaksāts aukļu pakalpojums utt.  – nav paaugstināta nekustamā īpašuma nodokļu maksa. Vienīgais izņēmums Liepājā ir īslaicīga izmitināšana.


Atbilde: Kā nosaka valstī esošā likumdošana (likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 7. panta otrā daļa 1. punkts), ja tiek uzsākta jebkāda veida saimnieciskā darbība, neatkarīgi no tā, vai dzīvojamās mājas ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos – dzīvojamo māju daļām un telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu, piemēram, garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām, saimnieciskās darbības rezultātā tiek piemērota nekustamā īpašuma nodokļa likme 1,5% apmērā.


Nodokļu maksātāja pienākums ir viena mēneša laikā paziņot pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums vai tā daļa, par saimnieciskās darbības uzsākšanu un izbeigšanu. Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 9. panta piektajā daļā noteikts, ka par pašvaldības neinformēšanu saskaņā ar šā likuma 7. panta otro daļu no nodokļa maksātāja piedzen nekustamā īpašuma nodokļa summu, kas maksājama par periodu no nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākuma rašanās dienas, un soda naudu 30 %  apmērā no nodokļa summas.


Jautājums: Lūdzām, pašvaldībai atļauju uzstādīt ceļa zīmes ar autostāvvietu mūsu klientiem (bijām gatavi maksāt), atteica, jo ielas ir publiskas, ja pašvaldība ir izbūvējusi, vienam uzņēmumam netiek iznomāts. Vai viesnīca "Līva" un "Roze" ir izbūvējušas pilsētas ielas? Domāju, ka nē, vienkārši daži ir priviliģētāki par mazajiem.

Atbilde: Transporta komisijā ir vērsušās vairākas viesnīcas un uzņēmumi ar lūgumu pēc personalizētām stāvvietām, šie lūgumi tiek noraidīti, jo pretējā gadījumā katrs no blakus esošo māju iedzīvotājiem arī vēlēsies personalizētas stāvvietas un visdrīzāk pēc tam būs ļoti problemātiski novietot vairāk par vienu automašīnu pie viesnīcas vai viesu mājas. Kā risinājums var būt uz laiku ierobežotas stāvvietas izveide. Viesnīcām "Līva" un "Roze" šādas plāksnītes ir uzstādītas jau pirms vairākiem gadiem, turklāt šeit blakus ir daudz autostāvvietu.

Jautājums: Tādēļ ir jautājums pašvaldībai: kāds ir mērķis – likvidēt mazos tūrisma uzņēmumus vai vienkārši no mums ir vieglāk paņemt un aizlāpīt budžetu?

Atbilde: Mērķis nav likvidēt mazos uzņēmumus, bet panākt vienādas prasības visiem tirgus dalībniekiem.

Situācija arī aktualizējusies pēc ugunsgrēka nelegālā Rīgas hostelī, kur tika rupji pārkāptas ugunsdrošības prasības.


Jautājums: Ar Jūsu portāla palīdzību gribētu uzdot sekojošus jautājumus Liepājas pašvaldībai: Cik "Līva" un "Roze" ir līdzfinansējušas ielu pārbūvi? Cik Liepājas pašvaldība ir atļāvusi ielas izmantot privātām stāvvietām, kuriem uzņēmumiem?

Atbilde: Pēdējo gadu laikā uzņēmumiem un viesnīcām nav izsniegtas šādas atļaujas.

Jautājums: Vai visi dzīvokļi un privātmājas, kuras sniedz apartamentu īri, ir paaugstināts nodoklis, cik tādu ir Liepājā.

Atbilde: Nekustamā īpašuma nodokļa 1,5 % likme piemērota īpašumiem, kuru īpašnieki paziņojuši, ka veic savā īpašumā saimniecisko darbību, kā arī tajos gadījumos, kad, veicot monitoringu, Nodokļu administrācija vai VID konstatējuši saimnieciskas darbības veikšanas faktu. Ņemot vērā, ka nodokļu maksātājiem saimnieciskās darbības veikšanas veidi un periodi ir atšķirīgi, kā arī saimnieciskā darbība var tikt pārtraukta  un pēc laika uzsākta, netiek apkopota informācija tikai par apartamentu īri.

Jautājums: Vai citām nozarēm, kuras veic saimniecisko darbību šādos īpašumos, arī paaugstina nodokļa maksājumus, ja jā, tad kurām un cik liels ir nodoklis?

Atbilde: 1,5% likme tiek piemērota, ja tiek veikta jebkura veida saimnieciska darbība.