Par akciju sabiedrības "Tosmares kuģubūvētava" padomes priekšsēdētāju ievēlēts Vasilijs Meļņiks, teikts uzņēmuma paziņojumā biržai "NASDAQ OMX Riga".

Par padomes priekšsēdētāja vietnieku strādās Aleksandrs Čerņavskis, padomes locekļi būs Henriks Kasesalu, Rolands Klincis un Jānis Skvarnovičs.

Jauno padomes sastāvu "Tosmares kuģubūvētavas" akcionāri ievēlēja 24.aprīļa akcionāru sapulcē. Akcionāri nolēma, ka padomes priekšsēdētāja atalgojums būs 2500 eiro mēnesī, viņa vietnieks saņems 1500 eiro mēnesī, bet padomes locekļi – 1000 eiro mēnesī.

Tāpat akcionāri nolēma, ka pagājušā gada zaudējumi tiks segti no nākamo gadu peļņas.

Akcionāri arī par "Tosmares kuģubūvētavas" 2014.pārskata gada revidentu ievēlēja zvērinātu revidentu firmu SIA "Auditfirma Sarguns". Revidenta atlīdzība būs ne lielāka kā 3560 eiro.

"Tosmares kuģubūvētavas" apgrozījums 2013.gadā bija 6,525 miljoni eiro un tas ir par 28% mazāks nekā 2012.gadā, teikts uzņēmuma finanšu pārskatā, kas iesniegts "NASDAQ OMX Riga".

2012.gadā uzņēmuma apgrozījums bija 9,01 miljons eiro.

Pērn apmēram uz pusi palielinājušies arī "Tosmares kuģubūvētavas" ciestie zaudējumi. 2013.gadā uzņēmums cieta 97 465 eiro zaudējumus, bet 2012.gadā uzņēmuma zaudējumi bija 48 807 eiro.

Eksporta daļa uzņēmuma apgrozījumā bija 82,3%. No pērn veiktajiem darbiem kuģu remonts sasniedza 68,5%, kuģu būve – 28,7%, bet mazie pasūtījumi – 2,8%.

Pagājušā gada beigās uzņēmuma vadībai izdevās noslēgt līgumu par nestandarta iekārtas izgatavošanu gāzes ieguves kompānijai. Tādu pasūtījumu uzņēmuma darbinieki izpilda pirmo reizi. Pieredze šādu pasūtījumu izpildē dos iespēju uzņēmumam nākotnē piedalīties tenderos par iekārtu izgatavošanu naftas un gāzes ieguves firmām, teikts uzņēmuma vadības ziņojumā.

Lielākie kompānijas akcionāri ir AS "Rīgas kuģu būvētava" ar 48,94% akciju un Igaunijas pilsonis Henriks Kasesalu ar 31,04% akciju.

"Tosmares kuģubūvētavas" akcijas tiek kotētas "NASDAQ OMX Riga" Otrajā sarakstā.