Tieslietu ministrija (TM) paredzējusi slēgt līgumu ar Tiesu namu aģentūru (TNA) par jaunā cietuma Liepājā būvdarbu organizēšanu 74 916 673 eiro vērtībā, ziņo aģentūra LETA.

Projekta vadības pakalpojumiem finansējums tiek lēsts 752 642 eiro apmērā, bet būvdarbiem – 74 164 031 eiro.

Valdība šodien lēma atļaut ministrijai pēc minētā līguma noslēgšanas pārskaitīt TNA avansu par projekta vadības pakalpojumiem 376 321 eiro apmērā.

Ministrijā norāda, ka tā savlaicīgi ir sākusi darbu arī pie jaunā cietuma būvniecības nodrošināšanas risinājumiem, lai jaunā cietuma būvniecības procesu sāktu nekavējoties pēc tā projektēšanas pabeigšanas. Tomēr, izvērtējot jaunā cietuma būvniecības sarežģītību objekta specifikas dēļ, kā arī vadoties no īpašas nepieciešamības nodrošināt valsts noslēpuma objektu saglabāšanu būvniecības procesa laikā un izvērtējot iespēju nodrošināt atbilstošu jaunā cietuma būvniecības procesa kontroli, TM ieskatā jaunā cietuma būvniecības procesa vadīšanas nodrošināšanai ir nepieciešams izmantot ministrijas rīcībā esošās iespējas, piesaistot TNA cietuma būvniecības procesa organizēšanai un uzraudzībai līdz tā nodošanai ekspluatācijā.

Iesaistot aģentūru jaunā cietuma būvniecības procesa nodrošināšanā, tiks nodrošināta nepieciešamā TM kontrole pār jaunā cietuma būvniecības procesu un nepieciešamā ekspertu iesaiste, tostarp būvnieka iepirkuma un citu saistīto iepirkuma dokumentācijas sagatavošanai, uzskata TM.