Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) valdes sēdē 25.augusta valdes sēdē tika izskati un pieņemti 16. lēmumi gan par ilgtermiņa nomas slēgšanu, kas saistīti ar bijušās Tosmares kuģu remonta rūpnīcas maksātnespējas procesa noslēgšanos, gan par ieguldījuma slēgšanu, gan par grozījumu izdarīšanu rezervācijas un apbūves tiesību līgumos. Liepājas SEZ valde nolēma slēgt arī pārjaunojuma līgumu ar SIA "Liepāja Steel", informē sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Ratniece-Kadeģe.

Kurzemes rajona tiesas Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā 2021.gada 4.augustā reģistrētas Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei piederošās tiesības uz nekustamo īpašumu Brīvības ielā 94, Liepājā.

Atgādināsim, ka Liepājas SEZ valde 2021.gada 5.jūlijā lēma par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo bijušā "Liepājas metalurga" teritorijā. Pirmpirkuma tiesību izmantošana nodrošina iespēju pilsētai un Liepājas SEZ pārvaldei attīstīt bijušo "Liepājas metalurga" teritoriju kā vienotu veselumu, atbrīvojot to no vēsturiskā piesārņojuma, ar vienotu pārvaldību, infrastruktūru, kurā darbojas inovatīvi un videi draudzīgi uzņēmumi. Pirmpirkuma tiesību izmantošanu nosaka Liepājas SEZ likuma 48. pants.
 
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei piederošajā nekustamajā īpašumā Brīvības ielā 94, Liepājā atrodas SIA "Liepāja Steel" piederoši aktīvi, uzskatāms, ka sākot ar 2021.gada 4.augustu starp Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un SIA "Liepāja Steel" izveidojušās faktiskas nomas attiecības.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde 2021.gada 25. augustā nolēma slēgt pārjaunojuma līgumu ar SIA "Liepāja Steel". Pārjaunojuma līgums satur 2021.gada 30.aprīlī starp SIA "FeLM" un SIA "Liepāja Steel" noslēgtā nekustamo īpašumu Brīvības ielā 94, Liepājā nomas līguma būtiskos nosacījumus. Liepājas SEZ pārvalde 2021.gada 26.augustā nosūtīja parakstīšanai SIA "Liepāja Steel" pārjaunojuma līgumu un vēstuli ar lūgumu parakstīt pārjaunojuma līgumu, kurā informē par pieņemto Liepājas SEZ valdes lēmumu.

Liepājas SEZ valde un Liepājas SEZ pārvalde turpina komunikāciju ar elektrotēraudkausēšanas krāsns iekārtu īpašnieka SIA "Liepāja Steel" par ilgtermiņa sadarbību, saskaņā ar bijušās "Liepājas metalurga" teritorijas perspektīvās attīstības programma, ko apstiprinājusi gan Liepājas dome, gan Liepājas SEZ valde.

Jau parakstot nodomu protokolu starp Ekonomikas ministriju, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, Liepājas pilsētas domi, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un SIA "FeLM" 2018.gadā 23.augustā, bija skaidrs, ka pārdomāta Liepājas Industriālā parka attīstība palielinās gan tiešo, gan netiešo nodokļu ieņēmumus valsts un pašvaldības budžetā, un nodrošinās jau šobrīd bijušajā "Liepājas Metalurga" teritorijā pieejamo brīvo elektrības jaudu, dzelzceļa infrastruktūras un citu inženierkomunikāciju racionālu pielietojumu, veidojot modernu, inovatīvu un videi draudzīgu "zaļāko" industriālo parku Eiropā – Gudrs, Zaļš, Inovatīvs.

Informācijai
– 2021.gada 19.jūnijā Liepājas dome apstiprināja "Bijušās rūpnīcas "Liepājas metalurgs" teritorijas perspektīvā attīstības programma";
– 2021.gada 5.jūlijā Liepājas SEZ valde apstiprināja "Bijušās rūpnīcas "Liepājas metalurgs" teritorijas perspektīvā attīstības programma" un pieņēma lēmumu par pirmpirkuma tiesību izmantošu uz nekustamo īpašumu Brīvības ielā 94, Liepājā.
– Turpinās bijušā "Liepājas metalurga" teritorijas lokālplānojuma izstrāde.