Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) pārvaldnieks Jānis Lapiņš uz ikgadējo gada nogales tikšanos aicināja SEZ kapitālsabiedrību vadītājus un uzņēmējus.

Šogad tika iedibināta jauna tradīcija un tika sumināti tie uzņēmumi, kas aizvadītajā gadā bijuši aktīvāki un attīstījuši savu uzņēmējdarbību, informē SEZ preses pārstāve Līga Ratniece-Kadeģe.

Uzrunājot uzņēmējus, Liepājas SEZ pārvaldnieks Jānis Lapiņš uzsvēra sadarbības un uzticības nozīmi ikdienas darbā, realizējot projektus un risinot dažādus problēmjautājumus. Kā vienu no Liepājas SEZ pārvaldes 2018. galvenajiem padarītajiem darbiem pārvaldnieks minēja ilgtermiņa attīstības stratēģijas izstrādi. Liepājas SEZ pārvaldnieks uzsvēra, ka svarīgi ir izvērtēt sasniegto un skaidri definēt kādā virzienā doties tālāk, lai radītu uzņēmējiem priekšnoteikumus, lai attīstītu uzņēmējdarbību un uzņēmumi attīstītos, radot jaunas darbavietas un palielinot visas pilsētas kopējo labklājības līmeni.

2018.gadā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde turpināja 6 nozīmīgu infrastruktūras attīstības projektu realizāciju, piesaistot ES struktūrfondu finansējumu līdz pat 80% apmērā. Kopējais plānotais investīciju apjoms līdz 2020.gadam ir 44,3 milj. eiro. Līdz ar infrastruktūras attīstīšanu aktivizējas arī uzņēmēji, būvējot jaunas ražotnes un noliktavas.

Balvu "2018. gada būve Liepājas ostā" saņēma LSEZ SIA "BaltEx Bulk", kas ir salīdzinoši jauns uzņēmums Liepājas ostā un savu darbību veic Karostas kanālā. LSEZ SIA "BaltEx Bulk" šogad uzbūvēja pirmo no plānotajām 3 noliktavām, papildinot to terminālu skaitu, kas jau šobrīd veiksmīgi strādā Karostas kanālā. Saskaņā ar noslēgto ieguldījumu līgumu, noliktavas būvniecībā ieguldīti EUR 890 735,00.

Balvu "2018.gada būve ražošanas teritorijā" saņēma LSEZ "Euro DK" SIA, kas šogad uzbūvēja un nodeva ekspluatācijā ražotni un loģistikas centru Satiksmes ielā. Uzņēmuma ieguldījumi šajos projektos ir apmēram 1 milj. eiro. Uzņēmums nodarbina vairāk nekā 20 cilvēkus ar vidējo algu, kas pārsniedz 1200 eiro.

Tika pasniegtas arī divas "2018.gada izaicinājums" balvas. Vienu no tām saņēma "Trelleborg Wheel Systems Liepaja" LSEZ SIA, kas 2018. gadā uzbūvēja jaunu rūpnīcu un ievērojami palielināja darbavietu skaitu. Tieši jaunu, kvalificētu darbinieku piesaiste bija viens no lielākajiem uzņēmuma izaicinājumiem. Ja vēl gada sākumā uzņēmums nodarbināja 50 cilvēkus, tad šobrīd to skaits sasniedz 130 ar tendenci pieaugt tuvākajā nākotnē. Plānots, ka jaunā disku ražotne darbu uzsāks 2019. gada janvārī.

Balvu "2018.gada izaicinājums" saņēma arī SIA LSEZ "Ekers Stividors LP". Uzņēmuma 2018. gada lielākais izaicinājums bija vides jautājumu risināšana, lai kopīgi, sadarbība ar iedzīvotājiem un Liepājas SEZ pārvaldi samazinātu uzņēmuma radīto vides piesārņojumu – putekļus, kas veidojas antracīta kravu pārkraušanas procesā. Uzņēmums netaupīja ne laiku, ne naudu, lai rastu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa risinājumus.

Balvu "2018.gada uzdrīkstēšanās" saņēma LSEZ "Jensen Metal " SIA, kas šobrīd Karostas Industriālā parka teritorijā īsteno jaunas, modernas ražotnes būvniecību. Pirmajā posmā plānots izbūvēt ražošanas telpas aptuveni 11 000 kv.m platībā. Ideja par Karostas Industriālo parku radās jau 1999. gadā, lai veicinātu jaunu darbavietu veidošanos, palielinātu pilsētas budžetā ienākošo nodokļu summu un iespēju papildus līdzekļus novirzīt izglītībai, kultūrai un sportam un citiem projektiem. Tajā laikā šīs teritorijas nesakārtotā un nepietiekamā infrastruktūra, degradētā vide uzņēmējiem nebija pievilcīga. Situācija mainījās pēc teritorijas rekultivācijas un sakārtošanas sadarbībā ar pašvaldību, piesaistot finanšu līdzekļus no ES struktūrfondiem 2015. gadā šeit tika izbūvētas inženierkomunikācijas, apgaismojums, jaunas ielas, gājēju un veloceliņi vairāk nekā 20 ha platībā, tādējādi radot nepieciešamos priekšnoteikumus jaunu ražotņu būvēšanai.