Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) SIA "Baltic Biofuel Company" teritorijai Kalpaka ielā un Atslēdznieku ielā piešķir SEZ statusu.

Ar SEZ valdes decembra sēdes lēmumu SIA "Baltic Biofuel Company" teritorijai Oskara Kalpaka ielā 21/25 (daļai) un Atslēdznieku ielas daļai zem dzelzceļa, kā arī Atslēdznieku ielā16/18 piešķirts brīvās zonas statuss.

Statuss piešķirts, pamatojoties uz uzņēmuma vēstuli un SEZ pārvaldes Drošības, aizsardzības un vides daļas vadītāja Kaspara Poņemecka ziņojumu.

Portāls aprīlī jau rakstīja, ka SEZ uzņēmums "Baltic Biofuel Company", lai palielinātu tranzītkravu plūsmu, uzsācis jaunas noliktavas un dzelzceļa posma būvniecību, investējot ap miljonu eiro.

"Baltic Biofuel Company" ir viena no jaunākajām Liepājas speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrībām, kas savu uzņēmējdarbību uzsāka 2007.gadā kā ekspedīcijas kompānija un tās pamatnodarbošanās joprojām ir kravu piesaiste, uzglabāšana un  sadarbība ar dažādu valstu kravu īpašniekiem. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrības statusu "Baltic Biofuel Company" ieguva 2012. gadā.

Kā informēja SIA valdes loceklis Edijs Sprūde,  uzņēmums stabili strādā, piesaistot jaunas kravas un veidojot tranzītkoridoru starp austrumiem un rietumiem. Sadarbības partneri uzņēmuma darbības laikā nav mainījušies – Krievija, Baltkrievija, Vācija, Igaunija, Dānija.

2012.gadā "Baltic Biofuel Company" un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde noslēdza nomas tiesību rezervēšanu līgumu, bet vēlāk arī nomas līgumu par nekustamo īpašumu Oskara Kalpaka ielā 11/19 ar mērķi izbūvēt  noliktavu saimniecību un kravas laukumus ar dzelzceļa pieslēgumu. Pirmā tika uzbūvēta noliktava 1000 m2 platībā, kas tiek izmantota kokskaidu granulu uzglabāšanai un pakošanai, uzsākta otras noliktavas būvniecība 2500 m2 platībā.

2015.gada "Baltic Biofuel Company" strādāja ar neto apgrozījumu 1,74 milj. eiro un 90 tūkst. eiro peļņu. Uzņēmumā strādā deviņi darbinieki.