Liepājas Pētertirgus uzsāk svētku maratonu, kurā no 1. līdz 31.decembrim būs Ziemas tirdziņš. Uz to aicināti amatnieki, mājražotāji, saldu un sāļu gardumu tirgotāji.

Svētku laikā Liepājas Pētertirgus ietērpsies svētku rotā  – ar greznotiem vārtiem un Skārņu ieejas durvīm. Neizpaliks lielais Adventes vainags. Svētku kulminācija būs 16.decembrī no pulksten 10 rītā, kad kopīgi tiks ceptas piparkūkas, ko katrs pats varēs darīt pie "Lottes" pīrādziņu ceptuves un savu karsto piparkūku rotāt un nest mājās.

Būs karsta svētku tēja un mūzikas baudīšana. No pulksten 12 kopā ar "Nori & Viktoru" tiks ieskandināti svētki. Jau kā tradīcija ir bērnu radošo darbu tirdziņš, kas Skārnī pulcēs jaunos tirgotājus.