Pilsētas attīstības komitejas deputāti atbalstīja SIA "HouseBoat" lūgumu nodot apakšnomā uz septiņiem gadiem zemes vienības daļu 75 m2 platībā peldbūves izvietošanai pie Liepājas ezera.

Krastmalas daļa Vecajā ostmalā (blakus "Makšķernieku namiņam") tiks iznomāta, iekļaujot vairākus nosacījumus, piemēram, nepārkāpt vides un dabas aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasības. Īpašas prasības izvirzījusi arī Dabas aizsardzības pārvalde:

Visi "HouseBoat" izmantotie ūdeņi (no kubla, biotualetes, pirts telpas peldbūves klāja un telpu sanitārās apstrādes un tīrīšanas darbiem, no trauku mazgāšanas) jānovada uzkrāšanai hermētiski noslēdzamā tvertnē, netīros ūdeņus izsūknējot ar specializētu transportu un nogādājot attīrīšanai uz atbilstoši aprīkotām notekūdens attīrīšanas iekārtām;

visi atkritumi, tai skaitā pelni un izdedži no kubla un pirts krāsns, jāsavāc un jānogādā krastā izvietotos atkritumu konteineros ar to izvešanu tālākai apsaimniekošanai;

dabas lieguma "Liepājas ezers" teritorijā peldlīdzeklim, pašam pārvietojoties, vai to velkošajam kuģošanas līdzeklim pārvietošanās ātrums nedrīkst pārsniegt 30 kilometru stundā, izņemot dabas parka zonu, kurā atļautais pārvietošanās ātrums ir līdz 50 kilometru stundā;

peldlīdzeklis vai peldlīdzeklis ar to velkošo kuģošanas līdzekli drīkst pārvietoties dabas lieguma "Liepājas ezers" dabas parka zonā apkārt Atteku salai un lieguma zonā – pa laivu ceļu ar tā 50 m buferjoslu;

ievērot tauvas joslu u.c.

Lēmums vēl jāapstiprina domes sēdē 14.jūnijā.