Ar 24.janvāra domes sēdes lēmumi precizēti domes saistošie noteikumi "Par kārtību, kādā tiek saskaņota ielu tirdzniecība un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana".

Tas nepieciešams, lai nodrošinātu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas nepārtrauktību pludmales zonā un īstenotu tematisko plānojumu "Liepājas pilsētas pludmales un piekrastes attīstība". Deputāti nolēma pagarināt par vienu gadu konkursa rezultātā noslēgto vienošanos "Par tiesībām iekārtot ielu tirdzniecības vietu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai pludmales zonā" darbības termiņus uz laiku līdz 2020.gada 31.martam, nemainot pārējos noteikumus. Šajā laikā, ko varētu saukt par pārejas posmu, tiks strādāts pie jauniem noteikumiem.

Plānots, ka turpmāk pludmales zonā tiks rīkotas izsoles par atsevišķu teritoriju nomu.

Saistošie noteikumi tiks nosūtīti saskaņošanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.