Ar Liepājas domes Pilsētas attīstības komitejas 11.aprīļa lēmumu pašvaldība atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz būvi Vecajā ostmalā 23, kā arī citiem īpašumiem, kurus pērk un pārdod.

Būvi Vecajā ostmalā 23 kopā vēl ar citiem īpašumiem (Vecā ostmala 20, Vecā ostmala 22, Vecā ostmala 24) pērn no Krievijas biznesmeņa Aleksandra Šļičkova par 937 000 eiro iegādājās SIA "Baltreids". Šajā gadījumā pircējs ir viens no "Baltreida" īpašniekiem Oļegs Hramovs, kurš būvi Vecajā ostmalā 23 par 174 000 eiro nopircis no SIA "Baltreids".

Zemes gabals Vecajā ostmalā 23, uz kura atrodas būve, joprojām pieder pašvaldībai. 2015.gada maijā Šļičkovs vēlējās atsavināt šo pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu, taču toreiz lēmumu atlika. Summa, par kādu Šļičkovs būtu varējis nopirkt šo īpašumu, bija 94 200 eiro.

Deputāti pastāvīgajā Pilsētas attīstības komitejas sēdē 11.aprīlī pieņēma zināšanai arī atteikumus izmantot pirmpirkuma tiesības vēl piecos gadījumos. Tie ir nekustamie īpašumi:

Rubeņu iela 16, kas sastāv no zemesgabala 2011 m2 kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 2000 eiro;

Loču iela 5, kas sastāv no zemesgabala 384 m2 kopplatībā un jaunbūves, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 48 000 eiro;

Zirņu iela 123A, kas sastāv no zemesgabala 614 m2 kopplatībā un dzīvojamās ēka un saimniecības ēkas, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 112 500 eiro;

Grīzupes ielā 25, kas sastāv no zemesgabala 726 m2 kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 3500 eiro;

Zirņu iela 154, kas sastāv no zemesgabala 602 m2 kopplatībā un dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 69 000 eiro.