Piektdien, 11.februārī, vienas dienas darba vizītē Liepājā ieradās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Arturs Toms Plešs, kurš iepazinās ar Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) un tās kapitālsabiedrību darbību, lai klātienē pārliecinātos par paveikto apstrādes rūpniecības izaugsmē, radot jaunas darbavietas un būvējot jaunas rūpnīcas, kas ir kā impulss visa Dienvidkurzemes novada attīstībā, informē SEZ sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Ratniece-Kadeģe.

Ministrs novērtēja pārdomāto un stabilo ekonomisko virzību un detalizēti iepazīstoties ar turpmākajiem attīstības virzieniem t.sk. bijušās rūpnīcas Liepājas metalurgs teritorijas sanāciju un vēsturiskā piesārņoja utilizācijas plāniem, kā arī izstrādāto lokālplānojumu, kas ir nozīmīgs solis, lai izveidotu modernu un videi draudzīgu industriālo parku.

Arturs Toms Plešs, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs: "Atzinīgi novērtēju Liepājas speciālās ekonomiskās zonas redzējumu, kas vērsts uz ilgtspējīgu, līdzsvarotu un zaļāku reģiona attīstību. Uzņēmējdarbības izaugsme visā Liepājas piegulošajā teritorijā ir ieguvums ne vien vietējiem iedzīvotājiem, bet arī valsts tautsaimniecībai kopumā. Aicinu Liepājas SEZ gudri izmantot tās potenciālu un meklēt inovatīvus un mūsdienīgus risinājumus, lai kāpinātu komercdarbības jaudu arī turpmāk."

Atgādināsim, ka 2018.gada 23.gadā tika parakstīts nodomu protokols par bijušās rūpnīcas "Liepājas metalurgs" pārveidi par modernu un zaļu industriālo parku, kurā darbosies aprites ekonomikas uzņēmumi ar inovatīvām un ilgtspējīgām tehnoloģijām, radot labi apmaksātas darbavietas, augstas pievienotās vērtības preces un nodrošinot stabilu pienesumu valsts tautsaimniecībai ilgtermiņā.

Liepājas SEZ pārvalde soli pa solim ir īstenojusi pasākumus, lai konsolidētu nekustamos īpašumus bijušās rūpnīcas teritorijā, ir izstrādāts lokālplānojums un uzsākta projekta izstrāde vēsturiskā piesārņojuma utilizācijai, kas ir svarīgs priekšnoteikums tālākai attīstībai. Ka parāda Karostas Industriālā parka piemērs, teritorijas uzņēmējiem kļūst pievilcīgas brīdī, kad saprotami loģistikas virzieni, izbūvētas inženierkomunikācijas un citi priekšnoteikumi, kas liecina par kvalitatīvu uzņēmējdarbības vidi.

Kā pēc tikšanās norādīja Liepājas SEZ pārvaldnieka p.i. Uldis Hmieļevskis, darba vizītes laikā guvām atbalstu Liepājas SEZ pārvaldes redzējumam par "Liepājas metalurga" teritorijas attīstību. "Liepājas Industriālā parka izveide nav viena un pat divu gadu jautājums, bet ir svarīgi soli pa solim virzīties uz priekšu. Tas nav iespējams bez valsts atbalsta un līdzdalības. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir un būs nozīmīgs partneris, kuras atbalsts ir nepieciešams, lai bijušo "Liepājas  metalurga" atgrieztu ekonomiskā apritē, bet jau pavisam citā un ievērojami augstākā līmenī, vienlaikus atgriežot to publiskai pieejai un izmantošanai."

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Arturs Toms Plešs iepazinās arī ar divu Liepājas SEZ kapitālsabiedrību – "Jensen Metal" un  "Caljan" – darbību, kas ir metālapstrādes uzņēmumi ar ārvalstu kapitālu un savu darbību Liepājas SEZ uzsāka ar nelielām ražotnēm pirms vairāk kā 15 gadiem. Šodien uzņēmumi ir ievērojami paplašinājuši savu darbību, nodarbina ievērojamu skaitu pilsētas un reģiona iedzīvotāju un uzbūvējuši savas rūpnīcas. "Jensen Metal" ir uzbūvējis divas ražotnes Karostas Industriālajā parkā, bet "Caljan" bija uzņēmums, kas par savām mājvietām izvēlējiās bijušās rūpnīcas "Liepājas metalurgs" teritoriju. Uzņēmums vien 2020.gada nogalē ekspluatācijā nodeva jauno ražotni, bet jau šobrīd plāno paplašināties.