Deputāti Pilsētas attīstības komitejas sēdē 14. maijā atbalstīja domes Nekustamā īpašuma pārvaldes ieteikumu un lēma atteikties no pašvaldībai pienākošās priekšrocības izmantot pirmpirkuma tiesības uz vairākiem nekustamajiem īpašumiem, kuru īpašnieki nolēmuši tos pārdot. Šajā reizē runa bija par sešiem nekustamajiem īpašumiem, kas pārdoti iepriekšējo divu mēnešu laikā – no 1. marta līdz 30. aprīlim.

Šie īpašumi ir:

Graudu iela 31, kas sastāv no zemesgabala 2363 kv.m kopplatībā un uz tā esošām četrām ēkām, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 390 000 eiro;

Dunalkas iela 18, kas sastāv no zemesgabala 578 kv.m kopplatībā un uz tā esošām divām būvēm, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 45 000 eiro;

Pīļu iela 40, kas sastāv no zemesgabala 593 kv.m kopplatībā un uz tā esošas dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 124 000 eiro;

Apšu iela 17, kas sastāv no zemesgabala 730 kv.m kopplatībā un uz tā esošām astoņām būvēm, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 29 000 eiro;

Dunikas iela 21, kas sastāv no zemesgabala 3775 kv.m kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 13 500 eiro;

Kungu iela 21A, kas sastāv no zemesgabala 1276 kv.m kopplatībā un uz tā esošas būves, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 160 000 eiro.