Latvijas trīs lielo ostu komersanti vēstulē Valsts kancelejai lūdz vērtēt plānotās ostu reformas atbilstību normatīvu izstrādes kārtībai, kā arī lemj par tās noraidīšanu, ziņo LETA.

Vēstulē, kuru Rīgas brīvostas padomes, Liepājas ostas nomnieku asociācijas, "Baltijas asociācijas – "Transports un loģistika"" un Latvijas Stividorkompāniju asociācijas vārdā nosūtījis advokāts Lauris Liepa, minēts, ka neatbilstoši bijuši grozījumu likumos par ostām un par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) darbību izskatīšanas kārtība Valsts sekretāru sanāksmē.

Tāpat ostu komersanti vēstulē min, ka likumprojekti nenodrošina Eiropas Savienības (ES) prasību izpildi vai Latvijas saistošo starptautisko līgumu izpildi. Vienlaikus vēstulē iebilsts pret faktu, ka likumprojektiem noteikta saīsinātā izsludināšanas un saskaņošanas kārtība.

Komersanti vēstulē arī atzīmē, ka likumprojekti neatbilst Satversmei un Satversmes tiesas konkrētiem lēmumiem. "No Satversmes tiesas atziņām ir secināms, ka politiski lēmumi bez pienācīga tiesiska pamatojuma neatbilst labas likumdošanas principiem, nav tiesiski un ir pretēji Satversmei," teikts vēstulē, norādot, ka likumprojektu izstrādē nav ievērots neviens no pamatprincipiem, it īpaši, Eiropas Savienības tiesību aktu ievērošanas prasība un sabiedrības līdzdalības tiesību neīstenošana tiesību aktu izstrādes procesā.

Pamatojoties uz minētajiem argumentiem, komersanti lūguši nekavējoties izvērtēt likumprojektu atbilstību normatīvu izstrādes un pieņemšanas kārtībai un lemt par to noraidīšanu

"Valsts kancelejas pienākums konkrētajā situācijā ir izvērtēt ne tikai procedūras pārkāpumus attiecībā uz sabiedrības līdzdalības tiesību pārkāpšanu, bet arī vērtēt konkrēto likumprojektu izstrādes dokumentācijas obligātās prasības, tajā skaitā anotācijā izvērtējamo likumprojektu ietekmi uz tiesību normu sistēmu un Latvijas starptautiskajām saistībām. Ja tiek konstatēti pārkāpumi Valsts kancelejas pienākums ir nereģistrēt izstrādātos dokumentus," teikts vēstulē.

Jau ziņots, ka ar izmaiņām ostu likumā Satiksmes ministrija (SM) rosina Rīgas un Ventspils brīvostu, kā arī Liepājas SEZ pārvaldīšanai izveidot valsts kapitālsabiedrības, kurās iespēja iegūt akcijas būtu arī pašvaldībām.